Anneke, 25
Mathe SEK II & Chemie
4. Mastersemester (Gemeinschaftsschule)
Emma, 22
Mathe SEK I & Philosophie
4. Mastersemester (Gemeinschaftsschule)
Fabian, 21
Mathe Grundschule & Religion
6. Bachelorsemester (Grundschule)
Katharina, 23
Mathe Grundschule & Sachunterricht (naturwissenschaftlich)
4. Mastersemester (Grundschule)
Clara, 18
Mathe & Sonderpädagogik
2. Bachelorsemester
Sören, 23
Mathe SEK I & Geographie
2. Mastersemester (Gemeinschaftsschule)