Ernæring og motion

Projektets karakteristika

Projektets navn:Ernæring og motion

Skolens navn:

Sjølund Hejls Skole

Deltagende lærer

Morten Wolff, Jan Hjort

Projektets mål

Informationer og bevidstgørelse henholdsvis ernæring i forbindelse med sport og de positive aspekter.

Projektbeskrivelse

Projektets ide er tilegnelsen af viden omkring rigtig ernæring, når der udøves fysiske aktiviteter. Samtidig er det ideen om, at det lærte skal formidles videre til de øvrige hjemkundskabsklassers elever og forældre. Tanken ved det er, at forandre adfærden gennem informationer og smagsprøver f. eks. ved sportsdagens buffet.

Projektets tidsrum

August 2013 – juni 2014

Peer Education tilgang

Hjemkundskabseleverne giver det lærte og deres viden videre til skolens øvrige elever og deres forældre.