Skolegårdslege – gamle lege opdages nyt

Projektets karakteristika

Projektets navn:Skolegårdslege  - gamle lege opdages nyt

Skolens navn:

Schule Ramsharde

Deltagende lærer

Frau Hinderks og Herr Detert

Studentermedarbejder Universitet Flensborg

Meike Erichsen

Projektets mål

At sætte flere bevægelsesincitamenter i pauserne

Projektbeskrivelse

Eleverne tilbyder 1-2 gange om ugen legeinstruktioner og bevægelseslege fra legefundusen.

Projektets tidsrum

2013/2014

Peer Education tilgang          Udvalgte børn bliver ledsaget og disse fungerer som multiplikatorer.

Projektets præsentation

Grundskolen "Ramsharde" tilbyder deres elever flere bevægelsesincitamenter og har lanceret projektet "Gamle lege opdages nyt". Peer-Education-Tilgangen skal anvendes og de ældre elever ledsager de yngre elever i frikvartærene. Flere fjerdeklasses elever bliver uddannet til "legeeksperter" og sammen maler de på skolegården nogle gamle lege som f. eks. "Flip Flap", "Kryds og Bolle" og andre hoppelege. "Legeeksperterne" skifter to gange om ugen med at ledsage legene. For at de kan genkendes af andre elever, bærer de vester. Desuden bliver "Ramba-Zamba-Boxen" åbnet flere gange om ugen i den store pause. "Ramba-Zamba-Boxen" tilbyder eleverne forskellige legeredskaber, som kan udlånes. Der kan f. eks. udlånes gummitvist, bolde, stylter og soft tennis. Her bliver Peer-Education-Tilgangen også brugt og de ældre elever hjælper til ved udlejningen af legeredskaberne og overtager dermed ansvar.

„Ramba-Zamba-boxen“ bliver altid åbnet i den store pause
Eleverne har et stort udvalg af legeredskaber
Gamle lege bliver genopdaget