Kontakt

Studium og undervisning

 

I BA uddannelsesvidenskaber bearbejder man grundlagene for uddannelse, pædagogik og udvikling i sammenhæng med læring og undervisning. Samfundsmæssig forandring, medier og didaktik udgør vigtige temaområder, såvel som omgangen med forskningsmetoder og udfærdigelsen af videnskabelige tekster. Også begreber som heterogenitet og difference, diagnostik og støtte er bestanddele af studieforløbet og konfronterer kommende lærere med deres fremtidige beskæftigelsesområde. Studenter får muligheden for at lære refleksivt og arbejde selvstændigt samt deltage i faglige diskussioner.

 

I Master-uddannelsen fordyber man sig i forskellige temaområder alt efter hvilken type skole, man har som mål.  Disse behandler, for eksempel, heterogene livssituationer, social ulighed og skolesucceser, undervisnings- og skoleudvikling samt, i Master-uddannelsen for specialskolen, specialpædagogiske fagområder.

 

ZfL udfører opgaver omkring udvikling, koordination og vejledning for de lærerrelaterede studieforløb og medvirker ved kvalitetssikringsprocesser.  

 

ZfL udformer delstudieforløbet Pædagogik og de skolepraktiske studier. På undervisningsområdet udvikler og koordinerer ZfL studie- og foranstaltningstilbud på tværs af fagene, især inden for professionaliseringsområdet.