Bolig i Flensborg

Alt om studenterværket Slesvig-Holstens kollegiepladser finder du under: http://www.studentenwerk-s-h.de/. Dér finder du rubrikken "Bolig" samt boligansøgningen online for et kollegieværelse og meget mere. 

Derudover findes der yderligere kollegier ved private udbydere i området omkring universitetet. 

Det almene boligmarked

Boligmarkedet i Flensborg er - sammenlignet med andre universitetsbyer - forholdsvis afslappet. 

Søgninger og tilbud om udlejning af lejligheder, værelser samt bofællesskaber findes på studenterportalen AStA for Europa-Universität Flensburg og AStA for FH Flensborg: http://www.flensburg-studieren.de/de/service/anzeigen/ubersicht samt på AStAs opslagstavle. 

Boligsøgninger og -tilbud findes også i forskellige Flensborgaviser. Især de gratis omdelte ugeaviser tilbyder privatpersoner billige muligheder for egne annoncer:

  • Flensburger Tageblatt (dagblad):
    Tlf. 0180/180 20 20, www.shz.de
  • MoinMoin (gratis omdelt ugeavis):
    Tlf. 0461/588-9100, www.moinmoin.de
  • Flensburger Wochenschau  (gratis omdelt ugeavis):
    Tlf. 0461/808-3013, www.moinmoin.de

Derudover er der på internettet mange kommercielle lejligheds-/ejendomstilbudssider, hvor man ofte gratis kan få øje på boligtilbud (og evt. lade sige registrere som boligsøgende).