Undervisningsstøtte

ZIMT stiller teknisk aktuelt medieudstyr til rådighed for undervisere og studerende på universitetet og støtter således et tidssvarende undervisnings- og læringsmiljø.