ZIMT-rådgivende råd

Generelt

Det af senatet bemyndigede ZIMT-rådgivende råd (se vedtægt §3) er ZIMTs kritiske, konstruktivt reflekterende ledsager. ZIMT-rådgivende rådet er for så vidt ikke noget beslutningstagende råd, men meget mere et konsensualt anbefalende gremium, hvor der gives anbefalinger både til ZIMT, men også i budgetspørgsmål til ZHP og i givet fald også til præsidiet.

Som strategisk (CIO-)gremium er (videre-)udviklingen af en roadmap til ZIMTs mellem- og langfristet planlægning med et perspektiv på op til fem år en vigtig opgave for rådgivende rådet. Her følger rådet den strategiske planlægning og forbereder beslutninger fra beslutningsgremier, men tjener samtidig synkroniseringen af planlægningen med universitetets beslutninger og mål. 

Analysen af budgetforslaget og den intensive rådgivning med henblik på plausibiliseringen af budgettet - med hensyn til roadmappen og med et blik på de samlede til rådighed for universitetet stående midler - er endnu en kerneopgave for rådgivende rådet. 

Rådgivende rådet arbejder - sammen med ZIMT-ledelsen - på definitionen og afgrænsningen af ZIMTs opgavespektrum. Sådanne overvejelser er altid forbundet med analysen af ressourcerne og deres styring ved ZIMTs ledelse. 

En vigtig funktion af rådet er kommunikationen af udviklinger såvel fra universitet til ZIMT, men også - en gennemsigtighedsdannende kommunikation - fra ZIMT til universitetet. 

ZIMT-rådgivende rådet 2012-2014

Sammensætning

Til rådet hører:
et præsidiemedlem i henhold til forretningsfordelingsplan

Baseret på valg ved senatet:
tre medlemmer fra professorernes medlemsgruppe;
et medlem den videnskabelige tjenestes medlemsgruppe;
et medlem fra den ikke-videnskabelige tjenestes medlemsgruppe;
et medlem fra de studerendes medlemsgruppe.

Rådet vælger en forkvinde eller formand blandt sine medlemmer. 

Embedstid/valgperiode

Embedstiden for de valgte medlemmer er to år, for studentermedlemmer et år. 

Medarbejdere: juni 2018 - juni 2020 (2 år)
Studerende: september 2019 - september 2020 (1 år)

Dokumenter

Beretninger til senatet

Dateiname Kategorie Datum Datei
ZIMT-rådets aktivitetsberetninger (april 2014) ReadSpeaker docReader 26-05-2014 110 KB (PDF)

Kontakt

Kundetilfredshed & forbedringsforslag:

ZIMT bestræber sig på at holde service-niveauet så højt som muligt inden for rammerne af de til rådighed stående midler/ressourcer, at løse opstående problemer hurtigt og at tilfredsstille jer - vores kunder. 

Skulle du ikke være tilfreds med ZIMTs service eller hvis du har ideer/forslag til forbedringer, henvend dig venligst først til ZIMT-kundetilfredshed.

ZIMT-råd kontakt:

 

Kontaktinformationerne for ZIMT-rådets medlemmer finder du under fanebladet "Medlemmer" på denne webside.