Workshop VHS „Undervisningsmateriale til ernæring og bevægelse“

Folkehøjskolens første workshop fandt sted i november 2012. Elleve kursledere såsom direktører fra de nordtyske folkehøjskoler beskæftigede sig intensivt med spørgsmålet, hvordan emner som "ernæring og bevægelse" kan integreres i alfabetiseringskurser. Efter en inspirationsfase arbejdede deltagerne i smågrupper på at samle ideer til materialet til deres VHS-kurser, som er egnet til arbejdskravene med funktionelle læsehæmmede. Følgende projekter bliver mere konkret i løbet af de næste uger:

  • Materialeboks "bevægelse" (lære i bevægelse)
  • Kogebog med arbejdsark
  • Madpyramide for læsehæmmede
  • Materialeboks "ernæring"
  • Mere bevægelse og praktiske aktiviteter i undervisningen "tysk som fremmedsprog"

I de følgene uger bliver indhold og øvelser til projektideerne udarbejdet af folkehøjskolens medarbejder og af studerende fra Universitetet Flensborg. Herefter bliver materialerne og øvelserne testet i målegrupperne for funktionelle læsehæmmede. Efter, at der er blevet foretaget mulige tilpasninger, bliver de nye undervisningsmaterialer udformet og trykt i den finale fase. På denne måde har alle projektdeltagere og andre interesserede VHS-kursledere tilgang til det.

Universitetet Flensborg ledsager hver enkelt projekt og evaluerer disse. Målet er, at materialet og de gjorte erfaringer kan anvendes rund omkring i hele landet, i givet fald hen over Slesvig-Holstens grænser, til alfabetiseringen i VHS-kurserne.

Bevægelse er sjovt! Under ledelse af Studienrätin Meike Starke, Universitet Flensborg, prøvede deltagerne enkelte bevægelseslege, hvilke er nemt at gennemføre i mindre klasselokaler
Folkehøjskolens kursledere brugte tiden til at diskutere intensivt over selvforklarende lege.

Enkelte VHS-kollegaer arbejder allerede med legene i deres kurser for funktionelle læsehæmmede.
VHS-kursledernes kreativitet og deres mangfoldige erfaring er grundlaget for nye legeideer, som skal realiseres inden for INTERREG-projektets ramme.
Efter de intensive faser „prøv selv“, satte VHS-grupperne sig sammen, for at tale om og planlægge deres enkelte projekter i smågrupper.
Praksissen tæller! Med understøttelse og mange praktiske tips af en professionel kok, tilberedte VHS-gruppen selv maden på en af workshopdagene. Også her handlede det om transferen ”hvad kan vi omsætte på en god måde i vores VHS-kurser?”
Ved hjælp af mindmapping og flipcharts skitserede smågrupperne deres projektideer og fremlag dem til alle VHS-deltagere.