Workshop VHS ”Materialeudvikling”

Den 31.08.2013 fandt den anden workshop fra VHS’erne sted. Efter at der var blevet samlet og bearbejdet ideer i den foregående workshop og der har fundet en intensiv projektbearbejdning sted i ugerne efter, kunne der allerede fremlægges første resultater af de enkelte projekter.

Dertil hører følgende projekter:

  • Materialeboks "ernæring" - Lære at læse og skrive med fødevarekort
  • Materialeboks "bevægelse" - Integrere bevægelsesmåder i undervisningen
  • Bearbejdede materialer angående aid-madpyramiden til voksne i alfabetiseringskurserne

Efter at projekterne var blevet fremlagt, forklaret og spørgsmålene var blevet afklaret, havde workshopdeltagerne tid til at afprøve det tilstedeværende materiale og senere at reflektere over det. Deltagerne skulle arbejde alene med materialet. De kunne herved stille de opstående spørgsmål, gøre opmærksom på uklarheder og teste, om det ønskede mål kan opnås. I følge dette, kunne projektet gribe tilbage på forskellige erfaringer, kompetencer og meninger og dermed forebygge, at overse noget. I en hidsig diskussion drøftede deltagerne mange detaljer hendholdsvis et videregående arbejde på materialet. Her skulle ses på forståeligheden og håndterbarheden af materialet, men der blev også diskuteret og taget hensyn til nye ideer og flere variationsmuligheder.

Derefter blev projekterne videreudviklet i en gruppefase. Der blev sat nye milesten og den yderligere fremgangsmåde drøftedes. I de følgende uger bliver de vundne konklusioner omsat af de respektive gruppemedlemmer og projekterne videreudviklet.

Arbejdsgrupperne, bestående af VHS underviser og studerene.
Arbejdsgrupperne forbereder deres projektpræsentation.
Arbejdsgrupperne præsenterer deres projekter til de andre deltagere.
Udarbejdede bevægelsesøvelser afprøves af alle deltagere.
Efterfølgende bliver bevægelsesøvelserne reflekteret og optimeret.
Afprøvning, refleksion og videreudvikling af materialeboksene til voksne.
Projekterne bliver videreudviklet i grupperne.