Workshop skole ”Peer Education”

26 repræsentanter fra ti skoler i Danmark og Nordtyskland deltog i en to dages workshop på Universitetet Flensborg. Særligt glædeligt er, at uddannelsen siden workshoppen bliver supplementeret af et team af socialrådgiver fra de Flensborgske skoler og centeret for kooperativ opdragelseshjælp.

I workshoppens fokus stod emnet Peer Learning. Med Dr. Barbara Schwaner-Heitmann og Holger Heitmann kunne INTERREG-projektet vinde to meget erfarende foredragsholdere, som har beskæftiget sig med Peer Learning i over 10 år. Afrundet blev den farverige beretning af tre unge Peer Educatorer fra Fridtjof-Nansen-Schule i Flensborg. Åbent og fordomsfri skildrede de ud fra deres synsvinkel deres erfaringer som lærerassistent. Skolernes repræsentanter havde alle gavn af denne beretning og den efterfølgende diskussion – fra praksis til praksis -.

To fyrtårnsskoler, Comenius Schule og Zentralschule Harrislee, fremlag første erfaringer og resultater henholdsvis deres allerede startede projekter "Min sund skole" (Comenius Schule) og Sundhedsdagen "Føl dig i form". Der blev diskuteret med alle deltager over udarbejdelsen og omsætningen af koncepter til en sund skolehverdag. På denne måde kunne samarbejdsskolerne/-partnere tilegne sig kendskab til muligheder og udfordringer vedrørende deres eget projektarbejde på et meget tidligt stadie og sammenligne det med fyrtårnsskolerne.

Samarbejdsskolerne og skolesocialrådgiverne havde desuden tid til at lade sig inspirere gennem praktiske eksempler og øvelser fra begge universiteter og at diskutere deres egne projektideer.

Fyrtårnsskolerne videreudarbejdede deres projekter, drøftede metoder såsom erfaringer med hinanden og brugte intensivt begge højskolernes rådgivning.

University College Syddanmark og Universitetet Flensborg arbejdede tæt sammen i de følgende måneder med hensyn til projektet "Ernæring og Bevægelse uden Grænser" og de enkelte skolers planlægning og realiseringen af deres projekter.

Dr. Barbara Schwaner-Heitmann forklarer workshoppens deltager Peer Learningens grundlag.
„Beretninger fra praksissen“ – tre Peer Educatorer fra Fridtjof Nansen Skole Flensborg fortalte om deres oplevelser som Peer Educatorer.
Sammen med Holger Heitmann drøftede deltagerne erfaringer og muligheder angående Peer Learning.
De fremragende udstyrede rum fra institutet ernæring fra Universitetet Flensborg bød deltagerne muligheden, til at afprøve det lærte og at udveksle erfaringer mellem skolerne.
Tilberedelsen af et fælles måltid og deltagernes udveksling angående egne projekter, er væsentlige bestanddele af workshopperne.