Workshop Skole "Naturvidenskabfestival"

Den 26. september fandt workshoppen med navnet "Ernæring og bevægelse uden grænser" sted i Haderslev.  I dagens forløb, blev der besøgt "Naturvidenskabsfestivallet" på campuset og det genåbnede "Voksen Uddannelses Center Haderslev" (http://www.vucsyd.dk)

Desuden holdt professor Ida Guldager et foredrag over emnet "Inquiry Based Science Education" og der blev arbejdet videre på de enkelte deltagers projekter.

Download rapporten

Naturvidenskabfestival

Dette festival til emnet naturvidenskab og især bevægelse og ernæring finder sted hvert år i mange danske skoler. Alene i Haderslev besøgte over 1100 elever festivallet. I universitetets bygninger havde studerende fra Haderslevs fakultet "Ernæring" bygget flotte informationsstande til børn og andre gæster. Her kunne børnene for det meste deltage interaktivt og danne sig i alle naturvidenskabens områder. Ved siden af de studerendes informationsstande, var der mulighed for eleverne, at bevæge sig til ledsagede lege ude i det frie.

http://www.ucsyd.dk/uddannelser/artikel/griseoejne-er-faktisk-ikke-saa-klamme/

Ved denne station havde eleverne mulighed for at smage forskellige grønsagsjuice og udforske, om grønsager også smager, når de er flydende.
I en efterlignet supermarked skulle børnene købe flere produkter til en ret. Angående ingredienserne, var der forskellige produkter til udvalg, af hvilke der skulle vælges den sundeste variant. Her var opgaven, at vælge det bedste brød.
Ved denne tavle skulle børnene angive, hvor mange sodavandsholdige drikkevarer de drikker om dagen. Alle informationer blev evalueret efter festivallet af de studerene. Ved siden af tavlen kunne børnene se, hvor mange stykker sukker, der er i disse drikkevarer.

VUC – Voksen Uddannelsescenter Haderslev

Et andet spændende punkt af programmet var besøget på Voksen Uddannelsescenter i Haderslev. VUC er forkortelsen til denne slags institutioner i Danmark. Det giver de voksne muligheden, til at graduere og også at lære at læse og skrive. Man kan endda tage studentereksamen og dermed erhverve en tilgang til en højskoleberettigelse. Det meste af uddannelsen bliver finansieret af staten, på denne måde har deltagerne ikke selv store omkostninger. Målet er, at bringe deltagerne igennem uddannelsen tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden tilbyder VUC i Haderslev deres elever optimale og moderne forhold. Hver elev får med begyndelsen af uddannelsens et iPad fra VUC, hvilket kan erhverves billigt efter uddannelsens vellykkede færdiggørelse. Bygningen er bygget transparent på grund af meget glas. Arbejdstrinene kan i øjetages af alle. En egen cafeteria sørger for frisk og sund mad til eleverne ligesom til gæsterne. Der er også sørget for motion, da der findes en sportshal og en basketballplads udendørs. Flere informationer kan hentes hos Voksen Uddannelsescenteret på nettet under www.vucsyd.dk eller http://www.vucsyd.dk/

Hele bygningen er blevet rejst på en transparent måde og alle arbejdsprocesser skal være synlige. Dette kan også iagttages i trappehuset.
Et klasseværelse, som især er blevet konstrueret til udveksling af tankegange. På begge sider af rummet, er der anbragt fjernsyn, som kan tilsluttes til elevernes og lærernes iPads.
I denne iglo, er der en særlig akustik til de lærende. Også her er det muligt, at arbejde synligt for alle med iPad, ligesom i alle andre rum.
Lærerne i VUC har gode muligheder for at arbejde og nytte pauserne. Her er et billede af lærerværelset.
Fra den øverste etage har man et godt syn på havnen og omegnen. Det er muligt, at gå rundt om hele bygningen.