Workshop skole ”Ernærings- og Motionskompetence”

Efter udarbejdelsen af projektets grundlag, startede i oktober 2012 den første projektfase, det direkte samarbejde med repræsentanter fra skoler og uddannelsesinstitutioner.

Den 25/26.10.2012 mødtes lærerne fra de fire deltagende skoler til den første workshop. Aps "Food4you" og "Move4you" på det internationale uddannelsessted ungdomsskolen Scheersberg.

Som optakt informeredes lærerne om de allerede igangværende skoleprojekter inden for området mad og bevægelse. Efter en præsentation af INTERREG-projektet, lod deltagerne sig inspirere af materiale, praktiske øvelser og erfarings referater på fire indlærings stationer. Referenten Christian Christiansen fra Langemarkskolen i Horsens fremlag bl. a.  den mangeårige forandringsproces, som sin skole har været igennem inden for faget idræt. Processens mål var, at give faget idræt en højere status hos elever, forældre og kollegaer og samtidigt at henvise til idræts-/bevægelsens potentiale i skolen og hverdagen. Desuden fremlag Eva Dollerup Mortensen, MEd in Health Promotion and Education fra UCSYD, et studerendeprojekt (1. semester), hvilket hun havde gennemført med succes inden for rammen af det "Dansk Naturvidenskabsfestival 2012".

Udrustet med mangfoldige informationer og erfaringsberettelser, tænkte, diskuterede og definerede en hver skole et eget projektmål, hvilket skulle realiseres henholdsvis INTERREG-projektet i 2012/2014. På grund af deltagernes konstante samtaler inden for workshoppen, blev der også omtalt potentialerne af et grænseoverskridende samarbejde mellem netværksskolerne.

I oktober 2012 inviterede University College Syddanmark og Universitetet Flensborg for første gang til en workshop. Det dansk/tyske arrangement blev holdt på ungdomskolen på Scheersberg i Quern.

Lærerne følger interesseret den danske kollega Christian Christensens foredrag, Langmarkskolen, til emnet ”A school for physical education and physical activity”.
Dr. Ulrike Johannsen og Dr. Nele Schlapkohl, projektledere fra Universitetet Flensborg for INTERREG-projektet, hilser på deltagerne på Scheersberg.
Eva Dollerup Mortensen, MEd in Health Promotion and Education fra UCSYD, fremlægger deltagerne sit studerendeprojekt „Dansk Naturvidenskabsfestival 2012“.

Dr. Jesper von Sellen, UCSYD, taler med lærerne angående sit foredragsemnet „Negotiation of meaning“.

Mellem foredragene og de praktiske øvelser kunne deltagerne informere sig ved litteraturbordet.
Det dansk/tyske projekt er et INTERREG 4a finansieringsprojekt af den Europæiske Union
„Schmexperimente“, ved hjælp af denne praktiske øvelse kunne lærerne teste deres egene sanser henholdsvis at smage, lugte og føle. Herved lærte de mulige øvelser til deres undervisning at kende.
I arbejdsfaserne havde grupperne tid til at gennemtænke og planlægge deres projekter. Skolegrupperne fremlag deres projektideer og diskuterede dem med kollegaerne.
Yoga - til afslapning, styrkelse og vitalisering efter en arbejdsrig dag. Tina Börngen, yogalærer, var blevet booket til seminaret, for at gennemføre yogaøvelser med deltagerne og for at drøfte potentialet af yoga henholdsvis stress i skolen for lærer og elever.