Videreudvikling af GebbI

Projektets karakteristika

Projektets navn:Videreudvikling af skolekonceptet GEbbI

Skolens navn:

Klaus-Groth-Schule og Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland

Deltagende lærer

Inga Muhl, Andrea Bruhn und Ann Kristin Thun

Projektets mål

Evaluation og videreudvikling af vores skolekoncept "GEbbI". Endvidere en udvidelse gennem området bevægelseskompetence.

Projektbeskrivelse

"Berufsfachschule Husums" gradueringsårgang og ældre elever fra "Berufliches Gymnasium" planlægger engang om året GEbbI-dagen til de yngre elever fra "Klaus-Groth-Schule". GEbbI betyder "Gesunde Ernährung braucht besondere Initiative" ("Sund ernæring har brug for et særligt initiativ"). Ved stationerne kan de yngre elever erfare og afprøve nyt omkring emnerne ernæring, afslapning og bevægelse.

Projektets tidsrum

2013/2014

Peer Education tilgang               De ældre elever ledsager de yngre elever og formidler på forskellige måder ny viden. På denne måde bliver Peer Education tilgangen forbundet med skolekonceptet.
GEbbI står for: En sund ernæring har brug for initiativ.

Projektets præsentation

GEbbI: Et initiativ med hjerte og lidenskab, 24.03.2013

350 første- til fjerdeklasses elever render begejstret rundt på skolegården af "Klaus-Groth-Schule". De leer og råber højt, en bekendtgørelse af en lærer gennem højtaleren kan endnu skimres. Stemningen er sjovt og afslappet. De fleste elever bærer lange, hvide forklæder og høje kokkehuer, som glider ned på nogle af de unge kokkes øjne. Billedet er uvant for en pausebeklædning i en grundskole. Grunden hertil er: i dag er det GEbbI-dag i Husum.

Engang om året foranstalter "Klaus-Groth-Schule" i samarbejde med "Berufliche Schule Husum" GEbbI-dagen. GEbbI står for "Gesunde Ernährung braucht besondere Initiative" ("Sund ernæring har brug for et særligt initiativ"). Navnet af det i 2008 startede projekt til en sund skole, opfylder dette til 100%. Der kan tydeligt ses sjov og nysgerrighed i børnenes øjne.

På skolegården, på sportspladsen, i skolekøkkenet og i enkelte klasseværelser er der opbygget forskellige stationer omkring emnerne ernæring, afslapning og bevægelse. Disse stationer bliver ledsaget af 20 fagskoleelever med faget ernæring og sundhed. Dermed har børnene hele tiden nogen, de kan henvende sig til, så de ved, hvordan man skal løse opgaverne. "De små lærer af de store og omvendt. Denne Peer-Learning-tilgang er vigtigt for os. Det er godt at se, hvordan projektet videreudvikler sig fra år til år", betoner Andrea Bruhn Klaus-Groths-Schules skoleder.

Eleverne fra Klaus-Groth-Grundskolen lærer ved hjælp af de "store" fra "berufliches Gymnasiet Husum" (Peer Learning).

Efter at alle børn har vasket deres hænder grundigt, får hvert barn et forklæde og en kokkehue på. Så skal de til at skære frugt og grønsager, røre en krydret ostemasse og blande frugtyoghurt. På bordet, hvor der bliver skåret, rørt og grinet, ligger et billede med de færdige produkter. På den måde kan alle se, hvordan f. eks. en rå gulerod skal se ud efter bearbejdelsen. Under anledning af Silke Zetl, lærer på "Berufliche Schule Husum", viser skolens ældre elever, samt elever fra "Berufliches Gymnasium", de yngre elever, hvordan man holder kniven og grønsagerne rigtigt, for ikke at skære sig.

Ny ved GEbbI-dagen 2013 er stationerne "hygiejne" og "GEbbI-dansen". Ann Kristin Thun fra "Berufliches Gymnasium": "Gradueringsårgangen i ernæring planlægger hvert år aktiviteterne til GEbbI-dagen. Det er dejligt, hvor kreativt vores elever bliver og hvilken indsats de bringer, når de forbereder deres stationer." På denne måde er også den nye GEbbI-dans opstået. På en improviseret scene viser to gymnasiaster eleverne den nye dans og animerer dem til at synge og danse med. Så snart musikken høres på skolegården, svinges armene op i luften, bliver hofterne svunget og der synges af fuld kraft.

Muligheder til at eksperimentere og bevæge sig findes ved mange stationer: at balancere på slackline, malke mælk på et kunstigt yver, springe langt eller hoppe på en stor hoppeborg. Tredje klasserne udfører hvert år en fodboldturnering inden for GEbbI-dagens ramme. Ligesom hoppeborgen bliver banen fyldt op med luft. To hold med 5 elever prøver på at ramme så mange mål som muligt. Klassekammeraterne hepper temmeligt højt.

At balancere på den svingende slackline er sjovt. Det fremmer ligevægtssansen og kroppens spænding hos børnene.
Med glæde og engagement hjælper lærerne fra ”Klaus-Groth-Schule” eleverne at mestre slacklinen.
De unge kokke kigger interesseret, hvordan de professionelle tilbereder pizza og nudler.
Sådan bliver det gjort: Med friske ingredienser tryller den professionelle kok en lækker nudelsovs, som alle GEbbI-dags deltagere kan smage på.

Ved GEbbI-dagen bliver alle mæt, da de fremstillede lækkerier bliver spist af eleverne, lærerne, medhjælperne og gæsterne. Desuden sørger en tidligere GEbbI-elev fra "Berufliches Gymnasium" med sin bod "Alex Kitchen" for godbidder til alle. Her kan eleverne se, hvordan de professionelle koger. Der æltes nudeldej, raviolifyldet fremstilles og sovsen bliver kogt af friske ingredienser. Der er også en pizzabager, som viser, hvordan man gør. Han bager sine pizza foran børnenes øjne og svarer på de unge kokkes mange spørgsmål. Det er klart, at pizza og nudlerne er meget populære og bliver spist med stor appetit. De som har lyst, kan tage opskrifterne med hjem for at koge dem der.

De enkelte stationer blev forberedt af eleverne, som har linjefaget diætetik med kemi fra det "Berufliches Gymnasium" i Husum. I flere uger har gradueringsårgangen beskæftiget sig med indholdsmæssige og planmæssige forberedelser til denne aktivdag. Eleverne lærer

  • vigtig viden omkring ernæring, bevægelse og afslapning at kende på egen hånd
  • at bearbejde denne viden på en sådan måde, at yngre elever kan forstå det
  • at planlægge en aktionsdag
  • at gennemføre denne med succes.

Understøttelse til gymnasiasterne fra "Klaus-Groth-Schule": I dette år har Inga Muhl (lærer på "Klaus-Groth-Schule") overtaget hele planlægningen, kommunikationen og koordinationen med megen engagement ved siden af sit egentlige arbejde som grundskolelærer. "Kollegaernes engagement på "Klaus-Groth-Schule" er meget imponerende. "Hvis ikke alle ville deltage så aktivt, kunne en sådan dag ikke klares", siger Ann Kristin Thun med fuldt respekt for sine grundskolekollegaer og glæder sig over det succesfulde samarbejde af begge skoler.

Lige fra projektets start, var det begge skolers mål, at GEbbI bliver til en fast indretning i Husum. Så så mange ansvarlige som muligt, beskæftiger sig med disse emner og støtter dem. Dette mål har GEbbI helt klart opnået.

Kontakt:

Klaus-Groth-Schule Husum: Andrea Bruhn, eMail bruhnandrea(at)arcor.de,  

Inga Muhl, eMail ingamuhl(at)gmx.de

Berufliches Gymnasium Husum: Ann Kristin Thun, eMail a-k.thun(at)gmx.de

GEbbI-dagen er sjov....

.... bliver man på en måde stolt af,
… byder på noget nyt, der kan erfares,

... er lækkert,

… tilbyder noget til alle sanser.