Sund skole

Projektets karakteristika

Projektets navnSund skole

Skolens navn:

Ostseeschule Flensburg

Deltagende lærer

Björn Schlapkohl

Projektets mål

I projektets begyndelse, blev der gennemført en undersøgelse blandt lærerne. Faktisk- og behovsanalysen tjener til at kunne formulere nye projektmål. Der ønskes en kvalitativ forbedring af skolens allerede bestående og omfangsrige interesse henholdsvis ernæring og motion ved hjælp af projektmålene. Først skal prioriteterne afklares, for dernæst at kunne arbejde videre skridt efter skridt på en sund skole. Derudover skal der formuleres nye behov. 

Projektbeskrivelse

Ved hjælp af faktisk- og behovsanalysen på områderne ernæring og motion bliver skole- og undervisningskvaliteten forbedret. Den efterfølgende mål- og prioritetsformulering skal være med til at udarbejde et ensartet koncept til den sunde skole. Det ville være ønskeligt, at både elever, forældre og lærer lever efter dette.

Projektets tidsrum

Et år

Peer Education tilgang  Tilgangen er f. eks. ønsket i elev-cafeen, i valgfagene og ved skolegårdens udforming.

Projektets præsentation

Der har deltaget 16 probander i interviewet. Heraf er 8 mandlige og 8 kvindelige. Gennemsnitsalderen er ligger på 45,3 år.

Interviewets resultater viser følgende projektmål og projektønsker:

 1.  flere sportstilbud ved siden af det regulære sportstilbud ønskes af 56,3 % (især for klassetrinene 2, 3 og 4).
 2. en skolegårdsudformning med afslapningsrum bliver ønsket af 43,7 %.
 3. en intern skole videreuddannelse angående emnet motion ønskes af 56,3 % (især for klassetrinene 2, 3 og 4).
 4. diskussioner henholdsvis emnet motion bland kollegiet ønskes af 50%.
 5. brugen af lempelsesminutter bliver gennemført sjældent af 50% (snare i 3. klassetrin) og 37,5% gennemfører disse ofte hhv. meget ofte (især i 1., 2. og 4. klassetrin). Mændene var mere parate til at indføre lempelsesminutter  (ofte) end kvinder (sjældent).
 6. hvilke nye indhold ønskes af lærerne henholdsvis emnet motion:
  • flere motionstilbud og legeredskaber til pauserne (f. eks. gynger, klatremuligheder, bevægelses parkour).
  • flere og bedre bevægelsesmuligheder både indendørs og ude.
  • videreuddannelse og forslag, korte og regelmæssige workshops.
 7. ernæringsbaserede aktioner ønskes især af mændene.
 8. videreudvikling af elev-cafeen, som f. eks.: udbygning, diversitet og et bredere tilbud (tilbud, åbningstider, mere sundt og økologisk mad).

Projekt 1: "Flere og gode sportstilbud"

Det første mål referer til ønsket om at gennemføre sportstilbud ved siden af den regulære skolesport. I denne forbindelse er sommersportsfesten udarbejdet med hensigt til Peer Education Tilgangen. Der har deltaget 90 elever på en alder mellem 6 til 16 år i skolefesten. Der blev dannet grupper, hvor der var elever fra hver aldersgruppe. Sådan, at de større elever legede sammen med de mindre elever. De har arbejdet strategisk, kæmpet sammen, hjulpet og understøttet hinanden. Eleverne oplevede en spændende og sjovt sportsfest. Næste år skal studiegruppe 4‘s stationer (x til x år) blive videreudviklet og vejledet.

Projekt 2: Videreuddannelse henholdsvis emnet "Sport og bevægelse"

Inden for det andet delprojektets ramme fandt en skole intern videreuddannelse sted, for at fremme lærerne fagligt på sportsområdet. De fik vist forskellige øvelser og lege til sportsundervisningen såsom til bevægelsespauser og lempelsesminutter inden for undervisningen.

Projekt 3: "Bevægelsesmuligheder og legeredskaber"

I et andet delprojekt blev der udviklet nye motionstilbud til skolegården. 11 elever, en lærer og to uddannede eksperter (tømrer) byggede to skaterramper. I løbet af en uge blev der tegnet skitser, købt materiale og gennemført håndværksarbejde. Børnene er meget stolte af deres rampe.