Skolegårdsudformning og skolekiosk

Projektets karakteristika

Projektets navn:Skolegårdsudforming og skolekiosk

Skolens navn:

Deutsche Schule Tingleff

Deltagende lærer

Henning Kracht, Käthe Nissen, Susanne Scheller

Studentermedarbejder Universitet Flensborg

Meike Erichsen

Projektets mål

Ernærings- og bevægelseskompetencernes fremmelse af alle skolens elever

Projektbeskrivelse

Sjette til ottende klasses elever bliver uddannet til "legeeksperter" og ledsager andre elever i pauserne. Legene bliver tilbudt to gange om ugen. Der findes udendørslege til godt vejr og andre legeideer til dårlig vejrs dage til at lege i fællesrummene og aulaen.

Projektets tidsrum

Start juni 2013

Peer Education tilgang                        Studentermedarbejderne, lærerne og uddannede elever udvikler sammen legeideer til skolegårdens udforming. Elever, der blev uddannet inden for Peer Education tilgangens rammer ledsager de andre elever i pauserne.

Projektets præsentation

"Deutsche Schule Tingleff" vil forbedre deres bevægelsestilbud til eleverne i pauserne. Sammen med ca. 20 elever af sjette til ottende klasse blev der udarbejdet et koncept til et bevægelsestilbud i pauserne. Eleverne blev uddannet til "legeeksperter" i en endags varende workshop inden for Peer-Educations ramme.

Denne workshop bestod af flere faser. For det første blev der skaffet et overblik over Peer-uddannelsen og hvad denne indeholder. I små grupper samledes legeideerne og de blev diskuteret. Efter en lille middagspause udforskede man området og der blev fastlagt, hvor legene skulle finde sted. Alle lege blev testet og ledsaget af legeeksperterne en gang. Legeeksperterne fik et personligt feedback og små forbedringsforslag fra gruppen. I dagens slutning blev der afsluttende diskuteret og planlagt de næste skridt.

Siden den 03. oktober finder skolegårdens udformning sted to gange om ugen, tirsdag og torsdag, i den store pause. Den store pause blev forlænget om fem minutter, sådan at den nu varer 25 minutter og eleverne har mere tid til at deltage i aktiviteterne. I hver klasse er der et folder med gode og dårlige dages lege som f. eks. stjæle skatte, rundbold, kinesisk mur og bordtennis. På denne måde ved eleverne, hvilke aktiviteter, der tilbydes. Bevægelsestilbuddet støder på stor interesse hos eleverne fra første til tiende klasse. Elevernes deltagelse ligger konstant mellem 50-70 børn per pause igennem alle aldersgrupper.

Interview elever "Tyske skole Tinlev"

Interview lærer "Tyske Skole Tinglev"

Elever fra alle aldersgrupper leger sammen "skatterøveri"
Der bliver fælles udarbejdet ideer til legene.
Legeeksperterne ledsager de yngre elever
Folderen hænger i hver klasse
Legeeksperterne fra sjette til ottende klasse