Min sund skole

Projektets karakteristika

Projektets navn: Min sund skole

Skolens navn:

Comenius Schule

Deltagende lærer

Kay Landrock, Jens-Lars Fischer

Studentermedarbejder Universitet Flensborg

Keno Ropeter

Projektets mål

Gennemførelse af valgfaget "Min sund skole" og elevernes sensibilisering, medbestemmelse, participation henholdsvis emnet ernæring og motion. At vise eleverne en sund og motioneret levemåde, som kan overføres til dagligdagen efter skolen.

Projektbeskrivelse

Eleverne deltager i valgfaget "Min sund skole" i et helt skoleår med et tidspensum på en dobbelttime. Eleverne udarbejder selvansvarligt koncepter, om hvordan de forestiller sig en sund skole og hvordan disse ideer kan omsættes.

Projektets tidsrum

Et skoleår

Peer Education tilgang             Peer Education tilgangen har vist, at skolens elever har især vedtaget de udarbejdede koncepter, fordi de blev formidlet af klassekammeraterne. På grund af kommunikationen og vidensudvekslingen fra elev til elev, blev der sikret et vedvarende resultat. 

Projektets præsentation

Projektet "Min sund skole" bliver tilbudt i valgfagsrammen for 9. årgang på Comenius Schule Flensborg. Projektets hovedmål er, at give eleverne muligheden for at være med til at udforme deres skoledag og gøre den sundere. Inden for kurset skal de udarbejde koncepter omkring emnet "Min sund skole". Ud over det praktiske arbejde, bliver eleverne understøttet af de ledsagende lærer med teoretisk viden henholdsvis ernæring og motion. Der vælges en induktiv tilgang for kurset. Sådan, at viden og konceptideerne virker muligst effektive og vedvarende. Det betyder, at en selvansvarlig konceptudarbejdning står i forgrunden, og læreren kun virker understøttende. Lærerens hovedopgave inden for projektet er, at formidle sundhedsrelevante emner, at understøtte planlægningen, organisationen og omsætningen af elevernes ideer.

For at få adgang til emnet "Min sund skole", skulle deltagernes ideer samles i begyndelsen af kurset. Hvilke blev fastholdt i en mind map (se figuren). Herefter blev de vigtigste ideer udvalgt og undersøgt særdeles grundigt. Der blev udviklet koncepter på de udvalgte områder, for at kunne foretage forandringer i skoledagen.

I skoleåret 2013/14 besluttede eleverne især at fokusere områderne "pausernes udformning" og "skolemad". I udformningen af pauserne lå fokuseringen på, at udbygge bevægelsesmulighederne. Til de yngre elever blev der udarbejdet en motionspause, hvor kursdeltagerne ledsag og holdt opsyn selvansvarligt i gymnastiksalen. Desuden blev skraldespandene pyntet og der blev gjort opmærksomt på, at holde skolen og skolegården rent i pauserne. Emnet skolemad omfattede madtilbuddet i skolens cafeteria. Mottoet var "sund, men alligevel lækkert". På den måde opstod "vitamin-baren". Bag ved dette begreb gemmes en af kursdeltagerne selvlavet frugtsalat, som blev solgt til lav pris flere gange om ugen. Vitamin-barens specielle succes er, at denne prøves at bibeholdes ved hjælp af andre finansieringsmuligheder, selv efter kursets og INTERREG-projektets ophør.

Mindmap til emnet "Min sund skole"