Kroppen i skolen

Projektets karakteristika

Projektets navn:Kroppen i skolen

Skolens navn:

Vonsild Skole, Danmark

Deltagende lærer

Jacob Fuchs, Rita Baagø Thomsen

Projektets mål

Projektdagene "Kroppen i skolen" i skoleårets slutning bliver designet nye. Målet er, at udarbejde et nyt koncept og nye ideer.

Projektbeskrivelse

Projektdagenes program og aktiviteternes udarbejdning. Formulering af et konkret mål med hensyn til projektdagene. Fælles planlægning og gennemførelse af projektdagene af lærerne og eleverne samt opfordring til diskussion og feedback henholdsvis projektdagene. Udarbejdning af en idekatalog.    

Projektets tidsrum

Juli/ august 2013

Peer Education tilgangSportselever fra de højere klassetrin understøtter projektet som medhjælper og vidensmidler i undervisningen