Cirkusprojekt

Projektets karakteristika

Projektets navn:Cirkusprojekt

Skolens navn

Freie Waldorfschule Flensburg

Deltagende lærer

Britta Schmidt

Studentermedarbejder Universitet Flensborg

Jonas von Geisau

Projektets mål

Koordination, at fremme basale sanser og fremme tillid

Projektbeskrivelse

To klassers mellemtrins elever (børn med særlige behov) udvikler i et projekt, sammen med en studerene, evner til at jonglere, balancere og indøver derudover små akrobatiske figurer. På "månedsfesten" viser de alle elever deres ny erhvervede evner.

Projektets tidsrum

Januar/februar 2014

Peer Education Tilgang                    Eleverne lærer med og fra hinanden. Studerene og tidligere elever såsom årgangslærer er ledsagende. Lærerne træder i bagrunden.

Projektets præsentation

Målet med cirkusprojektet er, at ledsage elever fra en syvende og fra en tredje klasse fra den "Freie Waldorfschule" til at bevæge sig og eksperimentere. Det gælder om at danne et helt specielt lille fællesskab, hvor ansvaret over for hinanden og for sig selv står i centrum. Udfordringen henholdsvis hele gruppen, kan ses i selve gruppen. 10 elever fra hver årgang med særlige behov, vil danne gruppen og "at lære fra og med hinanden" vil stå i fokus. Der vil øves forskellige motoriske færdigheder, som f. eks. at jonglere og at balancere, men også at overvinde individuel frygt og barrierer som f. eks. klatrestationer eller erfaringen og at lade sig bære. Ligeså kan brydekamp finde en plads som en del af en showkamp i cirkusset og blive reflekteret fremragende. Refleksionen skal flyde med ind i apparatet som fast ritual, for at give eleverne muligheden for en bevidst oplevelse af deres følelser og indtryk. Denne refleksion vil hjælpe gruppen afgørende, at træde i kommunikation med hinanden på trods af den store aldersforskel. For begge aldersgrupper skal det blive tydeligt, hvor vigtigt, ensartet og specielt deres rolle er inden for fællesskabet. Alle er vigtige og værdifulde! For at eleverne også kan opfylde denne rolle, skal de deltage kreativt i programmets planlægning og få plads til at realisere deres egne tanker og drømme.