Træningsprogram til overvægtige børn og unge samt deres forældre

Projektets karakteristika

 

Skolens navn:Ramsharde Schule, Falkenbergschule, Comenius Schule, Cornelius Hansen Skolen, Paulus-Paulsen-Schule

Projektets navn:

Fit for STÆRKE børn

Deltagende lærer:

De deltagendes skolers socialrådgiver

Projektets mål:

Bevidsthedens styrkelse henholdsvis det eget bevægelses-, fritids- og ernæringsadfærd

Kort beskrivelse af projektet:

Målet med tilbuddet til Flensborgs elever er, at forbedre fritids- og bevægelsesadfærden, såsom en etablering af en sund spisevanekultur til forebyggelse af overvægt og dets følgesygdomme.

Projektets tidsrum:

Skoleåret 2014/2014 (august 2013 til juli 2014)

Peer Education tilgang:

Børn og unge bliver inddraget i seminarernes udformning

Projektets præsentation

Projektet hedder "Fit for STÆRKE børn". Inden for dets ramme blev der udvalgt syv børn, der stammer fra seks forskellige familier. Børnene er i 3-4 klassetrin, og et barn er i klassetrinet 1-2. Uddannelsesholdet består af fire medarbejder. Fru Hesse koordinerer projektet. Hun er skolesocialrådgiver og ansvarlig for grundskolen Ramsharde. Fru Diekmann er pædagogisk medarbejder og ansvarlig for projektets sportsenheder. Fru Sellmer er børnesygeplejerske og sukkersygerådgiver og ansvarlig for indskolingen, som finder sted alle to uger ved siden af børneuddannelsen. Studentermedarbejderen Sina Marohn overtager en del af den teoretiske undervisning. Om mandagen finder børnenes uddannelse sted fra kl. 14:30 til 16:30. Uddannelsen er delt op i en teoridel og en praktisk del. I teoridelen bliver der formidlet en grundviden til børnene omkring en sund ernæring. Desuden laver hvert barn en "ernæringsmappe", i hvilken der bliver samlet vigtige informationer omkring emnet ernæring og mad. I de praktiske dele bliver børnene motiveret til at dyrke sport. Forskellene i udøvelsen af de praktiske dele sættes i hver enkelt idrætstime. Alle to uger findes der såkaldte forældreuddannelser. Her bliver forældrene opklaret henholdsvis en sund ernæring.

I øjeblikket er projektet ved at blive afprøvet og varer til februar 2014. Herefter vil der besluttes, om projektet skal integreres som aktion i skolen.