Kogebog med arbejdsark

Projektets karakteristika

VHS navn:VHS Eutin, VHS Fehmarn

Projektets navn:

Kogebog med et arbejdshefte til funktionelle læsehæmmede

Deltagende lærer:

Heidrun Lensch (VHS Eutin), Dietlind Voss (VHS Fehmarn)

Deltagende studentermedarbejder:

Ramona Plank

Projektets mål:

Alfabetiseringskursets deltagerne læsefærdigheder skal udvides gennem en tiltalende kogebog. Den skal stimulere kogningen, fremme fremstillingskompetencerne og vække en forståelse for sundhedsfremmende ernæring

Kort beskrivelse af projektet:

Der bliver udarbejdet en kogebog med enkle vedvarende opskrifter (regionalt, sæsonmæssigt, sundt, lave priser). For at gøre læsningen nemmere, bliver opskrifterne primært fremstillet ved hjælp af billeder. Endvidere bliver der udviklet arbejdsmaterialer til kurslederne.

Projektets tidsrum:

Fra maj 2013 til slutning af 2014

Peer Education tilgang:

Tilgangen indgår gennem passende arbejdsmaterialer.

Projektets præsentation

Kogebogen henvender sig til underviserne og deltager af alfabetiseringskurserne.

Opskrifterne er opbygget enkle hendholdsvis sproget og syntaks, for at de næmere forstås af kursdeltagerne. De skal virke positive hen mod en selvstændig tilberedelse af sund mad og fremme en velafbalanceret kost. Opskrifterne kan blive valgt af deltagerne henholdsvis deres vidensniveau i forskellige sværhedsgrader fra nem med mange billeder, indtil vanskeligt med kun tekst. Dermed kan de understøtte læseevnen. Når folkehøjskolen har mulighed for det, kan der også omsættes praktisk undervisning. Herved kan det læste omsættes med det samme.

Derudover skal der fremstilles arbejdsark som kopi, som kan gøre det næmmere for underviserne i alfabetiseringskurserne.