Tandemer, der er bevægende

Hvad er nyt? Tandemer, som er bevægende.

I det følgende vil vi præsentere tre tandemer og de tilhørende projektideer:

1.  Ernæring og motion bliver set i sammenhæng

Aktionsområderne ernæring og motion bliver ofte betragtet adskilt fra hinanden. Inden for projektets ramme bliver begge kompetencer fremmet i fællesskab.

2.  Peer Education: læring på tværs af livet

Det er vores mål, at uddybe elevernes fremmelse som amatørmultiplikatorer i de forskellige institutioner. Læreindholdene skal i stigende grad formidles fra elev til elev. Dette kan realiseres ved hjælp af følgende eksempler:

  •  elever leder arbejdsgrupperne for elever
  •  elever på en videreførende skole planlægger selvansvarligt en sundhedsdag for grundskolens elever
  • aftenskolens deltagere leder ernærings- og bevægelsesenheder til funktionelle analfabeter.

3.  Samarbejde mellem danske og tyske skoler, institutioner og højskoler

Indenfor samarbejdsrammen mellem elever, socialrådgiver, dannelsesinstitutioner, byer og kommuner bliver der oprettet et netværk, i hvilket institutionerne understøtter, inspirerer hinanden gensidigt og udveksler erfaringer. Ved siden af dansk-tysk studereneworkshops, findes der også kooperationer mellem fritidsinstitutionerne, aftenskolerne og skolerne. Endvidere bliver et hvert delprojekt understøttet på formelt og uformelt niveau af de lokale studerene.

Du kan informere dig omkring alle inden for INTERREG-projektets "Mad og bevægelse uden grænser" delprojekter på disse hjemmesider. Vælg i navigationen til venstre mellem projektpartnerne: skoler, aftenskoler, kommuner, højskoler og workshops. Klik det felt, som interesserer dig. Her kan du finde en oversigt over alle projektpartnere og deres projekter. Med et klik på projektet får du tilgang til informationer, billeder og kontaktadresser henholdsvis det enkelte projekt.