Alle projektpartnere bliver understøttet i deres planlægning og omsætning af deres frit valgte delprojekter. Deltagerne bliver inspireret af nye emner som f.eks. Peer-Education-tilgange inden for workshopsrammer. På grund af den bredt anlagte vidensformidling og målformulering kan interventionerne angående delprojekterne blive planlagt og gennemført. University College Syddanmark og Universitetet Flensborg ledsager og evaluerer kompetenceudviklingerne og de udarbejdede koncepter. Der findes en kontinuerlig mulighed for lærer, socialrådgiver og undervisere, at udveksle viden og erfaringer henover landenes og institutionernes grænser inden for kompetencenetværket.