Forskning

Delprojekterne bliver ledsaget videnskabeligt, dokumenteret og evalueret. For det første bliver kompetenceudviklingen i delprojekterne analyseret både kvantitativt og kvalitativt. Dernæst bliver forskellige skolers enkelte projekter kontrolleret inden for kompetencetransferens ramme.

Kompetenceudvikling

Kvalitative og kvantitative undersøgelser til planlægningen og gennemførelsen af interkulturelle projekter.

Elevniveau: præ-, post- og retentionstest

  • hvordan forandres kompetencerne (ekspertise-, metode-, selv- og socialkompetence) inden for projektets ramme?
  • fører interventionen til en forandring?

Lærer-/Underviserniveau: Kvalitativ analyse af måleskabeloner og interview

  • hvilke forandringer sker der under interventionen?
  • hvilke evaluerende koncepter bliver der udviklet af skolerne til fremmelse af ernærings- og bevægelseskompetencer?
  • bliver kompetencerne forandret på lærerniveauet?

Kompetencekontrol

Gennemførelse af udvalgte projekter i forskellige skoler.

Elevniveau: præ-, post- og retentionstest i en interventionsgruppe vs. en kontrolgruppe

  • hvordan forandres kompetencerne (ekspertise-, metode-, selv- og socialkompetence) inden for projektets ramme?
  • fører interventionen til en forandring?

Lærer-/underviserniveau: interview

  • kontrol af de udviklede koncepter