Kongress: Spuren legen und erleben/Se og oplev spor

Link til Kongressen: 

foodandmoveforyoukongress.de

Et grænseoverskridende kompetencenetværk: Nye perspektiver henholdsvis en vedvarende ernærings- og motionskompetence (INTERREG 4 A).

Kære læser,

hjertelig velkommen på INTERREG 4 A projektets hjemmeside "Grænseoverskridende Kompetencenetværk: Nye perspektiver for en vedvarende ernærings- og motionskompetence" (forkortet titel: "Mad & bevægelse uden grænser/ Ernährung & Bewegung ohne Grenzen).

Vi vil skabe nye perspektiver med hensyn til emnet ernærings- og motionskompetencer sammen med forskellige samarbejdspartnere i Slesvig-Holsten og Syddanmark og styrke udvekslingen mellem de deltagende partnere, idet der opbygges et netværk. Vores målgrupper er lærer og deres elever såsom uddannelsesinstitutioner for læsehæmmede og mennesker med migrationsbaggrunds undervisere og deltagere. Projektet til interkulturel ernærings- og motionskompetencers fremmelse er et tysk-dansk samarbejdsprojekt, der bliver fremmet af EU indenfor INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N’s rammer.  

Venlig hilsen

Dr. U. Johannsen      &       Dr. N. Schlapkohl

Universitet Flensborg           Universitet Flensborg

E. Dollerup, P. Oxenberg Hansen, Ph. D. K. Rasmussen & 

Ph. D. J. von Seelen Hansen

University College Syddanmark (UCSYD)