Kultur-Sprache-Medien (M.A.)

Hovedfakta

Hovedfakta

 • Akademisk kvalifikation: Master of Arts (M.A.)
 • Kursusindhold:
  • Litteratur
  • Lingvistik
  • Kulturelle studier
  • Mediestudier
  • Kunst & Visuel Kultur
  • Business studies
 • Institutter: Institut für Sprache, Literatur und Medien - KSM
 • Studieledelse: Dr. Sibylle Machat 
 • Normal studietid: 4 semestre, 120 CP
 • Undervisningssprog: Undervisningen på alle obligatoriske kurser og de fleste valgfrie kurser foregår på engelsk eller tysk (nogle valgfrie kurser kan evt. tilbydes på dansk og minoritetssprog)
 • Studiestart: kun vintersemester
 • Adgangsbegrænsninger (maks.) / numerus clausus:

Profil

Profil

KSM-konceptet har været effektivt i Tyskland og Danmark som et vellykket, fælles studieprogram siden 1997 med tilbud om fælles afslutningseksamener på BA-, Diplom- og MA-niveauer. Programmet har gjort det muligt for over 400 EU- og internationale studerende at fuldføre deres første eller anden afslutningseksamen. I 2005 dannede institutterne for engelsk, tysk, dansk og humaniora ved Europa-Universität Flensburg KSM-researchgruppen med det formål at tilbyde et friskt, interdisciplinært kandidatprogram på det nye campus (2002) på Europa-Universität Flensburg, Tysklan

Program

Toårigt, fuldtids kandidatstudium gennem seminarer, foredrag, projekt, præsentation og eksaminering (ECTS: 120 credits). KSM-Mastergraderne fokuserer på studiet af kulturel modernitet i sprog og litteratur samt kultur, kunst, tekstiler, medier og business studies ved grænsefladerne Østersø-, Nordsø- og Nordatlanterhavszonerne. Credits opnås ved research-orienteret kandidatstudier af kulturen, litteraturen, sprog og visuelle medier (kunstarter, mode, film) i tysk-, skandinavisk- og engelsktalende Atlanterhavslande. KSM tilbyder det eneste kandidat-studieprogram i Europa med denne research-konstellation.

Praktikophold & praktikantpladser

Én praktikperiode i udlandet på min. 12 uger i sommerpausen (eller to praktikperioder på i alt 5 uger hver, hvoraf den ene skal gennemføres i udlandet:  afhængig af KSM- Eksamensrådsregler).

Struktur

Struktur - forklaring

Programmet tilbyder 6 discipliner: kultur, litteratur, sprog, medier, kunst/tekstiler og business studies i 1. semester. Studiemuligheder i discipliner og valgmuligheder for progressiv specialisering tilbydes fra 2. semester og fremefter, hvilket gør det muligt for studerende at vælge mellem generaliststudier eller øget specialisering.

De første 3 studiesemestre er struktureret fortløbende med tematiske komplekser på tværs af de hoveddiscipliner, der tilbydes af KSM:

1. semester: ‘Interkulturalitet’,
2. semester: ‘Kontakt og konflikt’,
3. semester: ‘Selv og andethed.
En obligatorisk arbejdspraktik gennemføres i denne studieperiode, hvor der kræves forskellige typer forberedelse. 

4. semester kræver en præsentation fra den studerende, regulær workshop- eller kollokviumsdeltagelse og original research, superviseret individuelt ved to ansatte førende til et M.A.-speciale.

Anbefalet Studieforløb

I modul 2 og 3 har de studerende mulighed for at skabe et fokus (dvs. at deltage i to kurser i en disciplin og fravælge en anden disciplin). Her finder du to diagrammer, der viser det anbefalede studieforløb, et med fokus på en disciplin, et med en generalistisk orientering.

Klik for større billede
Klik for større billede

Professionelle muligheder - resultater

Resultater

Studerende, der gennemfører det primært research-orienterede program med succes, vil opnå forståelse for nordeuropæisk og transatlantisk modernitet; kulturelle skæringspunkter i den skandinavisk-, tysk- og engelsktalende verden; kendskab til rækkevidden af teoretiske ideer, traditioner og bevægelser, der informerer disse områder; en grundlæggende indføring i forskningsmetoderne og praksis i kulturelle, litterære, lingvistiske og visuelle mediestudier; samt både professionel og tværkulturel erfaring via en praktikpladsperiode i udlandet, f.eks. i kultursektoren.

Professionelle muligheder

KSM-dimittender arbejder i dag i Tyskland, Schweiz, Skandinavien, Storbritannien og Irland, USA og Central Østeuropa. Udstationeringerne har været i bureauerne ved det Europæiske Fællesskab og andre internationale organisationer, ved statslige og ikke-statslige organisationer, ved europæiske og amerikanske universiteter som docenter, undervisere og koordinatorer, i internationale velgørenhedsorganisationer, fagforeninger, undervisning, forlagsbranchen, reklamebranchen og projektmanagement samt i kultur- og servicesektorerne i Tyskland og Skandinavien.

Doktorat

En doktorafhandling under individuel supervision kan udføres efter vellykket gennemførelse af M.A.

Info og støtte

Info og støtte

Praktik

Tag til udlandet

 • Du kan finde alle informationer om at tage til udlandet på denne website.

Yderligere links

AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss - det almene udvalg for studerende)

Ansøgning

Vil du gerne ansøge?

Du kan finde alle informationer om ansøgning, optagelse og krav på denne website.