European Studies (M.A.)

Hovedfakta

Hovedfakta

 • Akademisk kvalifikation: Master of Arts
 • Kursusindhold: Europæisk økonomi, politik, jura og kultur
 • Studieledelse: Prof. Dr. Heiner Dunckel
 • Normal studietid: 4 semestre, 120 LP
 • Undervisningssprog: engelsk
 • Studiestart: kun vintersemester

Profil

Profil

Master-programmet i Europæiske Studier fokuserer hovedsagelig på regional udvikling.  Visse lokale og regionale offentlige myndigheder og organisationer prioriterer at fremme kultur-, undervisnings- og erhvervsforhold på områder for at sikre vækst og udvikling i befolkningens leveforhold. Derfor er der et behov for medarbejdere med kompetencer til aktivt at deltage i forberedelsen, støtten og gennemførelsen af udviklingsopgaver i europæiske regioner.

Det er et internationalt program med studerende fra hele verden. Master-programmet lægger vægt på en omfattende og indgående indsigt i relevante europæiske temaer inden for disciplinerne socialvidenskab og humaniora, som for eksempel økonomiske og politiske teorier, europæisk lov, europæiske ideer, og europæisk nutidshistorie. Programmet omfatter såvel obligatoriske som valgfrie emner. De obligatoriske kurser er opbygget omkring programmets tre hoveddimensioner: Europa, Regioner og Udvikling.

Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Jobmuligheder for dimittender fra European Studies findes inden for et bredt voksende arbejdsmarked. Vi forventer, at der vil være beskæftigelsesmuligheder på områder som:

 • regioner eller kommuner
 • de ny danske regionale vækstfora
 • samarbejde/mægling mellem erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder regionalt, nationalt og internationalt.

I fremtiden vil vi se et voksende behov for velkvalificerede dimittender med indsigt i regionale og europæiske problemer. Derfor vil der være nye jobmuligheder i:

 • offentlig administration,
 • private institutioner,
 • undervisningsinstitutioner, såsom gymnasier og universiteter
 • private aktører og virksomheder inklusive rådgivningsvirksomheder
 • Non-governmental Organizations (ikke statslige organisationer - Ngo'er).

Dimittender vil kunne finde ansættelse internationalt, for eksempel hos

 • den Europæiske Union,
 • Europarådet,
 • OECD og
 • OSCE.

Der vil også være andre jobmuligheder hos andre supranationale organisationer og hos regionale samarbejdsinstitutioner, der arbejder med europæiske eller tværnationale problemer, for eksempel:

 • Østersørådet,
 • Nordisk Råd,
 • Det Centraleuropæiske Initiativ,
 • Det Alpine-Adriaterhavs samarbejde eller lignende institutioner.

Relevante jobmuligheder kan også findes blandt de mere end 150 forskellige institutionaliserede eller formaliserede samarbejder på tværs af grænserne i Europa.

Doktorat

Kan også udføres efter en vellykket gennemførelse af Master-graden.

Info og støtte

Info og støtte

Praktik

Tag til udlandet

 • Du kan finde alle informationer om at tage til udlandet på denne website.

Yderligere links

 • AStA (Allgemeiner StudierendenAusschuss - det almene udvalg for studerende)