EUM (Energi- og Miljømanagement) Udviklingslande (M.Eng.)

Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität. - Læs mere! (på tysk)

Hovedfakta

Hovedfakta

 • Akademisk kvalifikation: Master of Engineering in Energy and Environmental Management (Industrial Engineer/industriel ingeniør)

 • Kursusindhold:

  • Erhvervsøkonomi og energiøkonomi
  • Projektmanagement
  • Vedvarende energi og energiplanlægning

 • Studieledelse: Prof. Dr. Bernd Möller
 • Normal studietid: 18 måneder
 • Undervisningssprog: engelsk
 • Studiestart: april (sommersemester)
 • Adgangsbegrænsninger (maks.) / numerus clausus: om der er adgangsbegrænsninger afgøres individuelt for hver ansøgningsperiode

Profil

Profil

Målet med studieforløbet er at kvalificere de studerende til beskæftigelse inden for energisektoren. Mere specifikt kvalificerer kurset de studerende til: 

·      at erkende og analysere energi- og miljøproblemer,

·      at lette og håndtere den vedvarende problemløsningsproces.

Udover de emneorienterede kompetencer fokuserer kurset på nøglekvalifikationer som:

·      evnen til at erkende problemer og løsninger som helheder,

·      kreativitet og åbenhed over for innovation,

·      evnen til at tænke og kommunikere på interdisciplinære og interkulturelle måder,

·      evnen til at arbejde i teams, at lede og motivere teams.

Akkreditering

Akkrediteret ved ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.)

Struktur

Uddybelse

Specialet Energy and Environmental Management in Developing Countries (energi- og miljømanagement i udviklingslande) består af tre emneområder:

·      Erhvervsøkonomi og energiøkonomi

·      Projektmanagement

·      Vedvarende energi og energiplanlægning

1. Erhvervsøkonomi og energiøkonomi:

De obligatoriske moduler "Foundations of Sustainable Energy Systems" (Grundlag for vedvarende energisystemer) og "Environmental Economics" (Miljøøkonomi) tilbydes til studerende på begge studieretninger. De leverer grundlæggende viden om og forståelse af det makroøkonomiske forhold mellem miljømæssige og energirelaterede problemer. Alle andre moduler er skræddersyede til studerende på de to studieretninger. 

2. Projektmanagement:

Der undervises i grundlæggende kompetencer i at planlægge og styre udviklingsprojekter på to obligatoriske moduler om "Project Management in International Development Cooperation" (Projektmanagement i internationalt udviklingssamarbejde). De studerende kan specialisere sig med valgfrie moduler om "International Organisations and Development Strategies" (internationale organisationer og udviklingsstrategier) og Quality Management in Projects" (kvalitetsmanagement i projekter). 

3. Teknologi:

Inden for teknologi skal de studerende bestå to obligatoriske moduler om energiplanlægning: "Sustainable Energy Planning in Rural Areas" (vedvarende energiplanlægning i landområder) og "Applied Informatics in Energy Planning" (anvendt informatik i energiplanlægning).

Alle studerende skal vælge yderligere to tekniske moduler blandt de fire moduler "Renewable Energy I" (vedvarende energi), "Renewable Energy II" , "Rational Use of Energy" (rationel anvendelse af energi) og "Minigrids" (mininet). Dette gør det muligt for de studerende at specialisere sig alt efter individuelle interesser og behovet i deres hjemlande.

4. International Class:

Efter vellykket fuldførelse af alle moduler deltager de studerende i en "International Class", 5-ugers projektorienteret feltforskning i udlandet. I "International Class" arbejder de studerende i et multidisciplinært team på et udviklingsorienteret problem om brug af vedvarende energi.  Dette gør det muligt for de studerede at anvende deres viden om teknologi, økonomi og sociale videnskaber og derved øge deres metodologiske kompetencer inden for planlægning af vedvarende energisystemer. 

"International Class" forbereder også de studerende til udfordringerne i deres individuelle 3-måneders feltforskningsprojekt, der udgør grundlaget for deres Master-speciale. 

5. Forberedelsesmoduler:

Studerende med en teknisk ingeniørgrad skal deltage i et forberedelsesmodul om økonomi, inden de kan optages. I løbet af studieforløbet skal disse studerende bestå endnu et obligatorisk modul om "Economics and Business Studies" (økonomi og erhvervsstudier), mens studerende med eksamen i industriel og erhvervsteknologi kan vælge mellem moduler om "Shaping Sustainable Energy Systems" (udformning af vedvarende energisystemer), "Trading Energy" (handel med energi), "External Costs of Energy" (eksterne omkostninger af energi) og "Energy and Environmental Policy" (energi- og miljøpolitik).

Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Studieforløbet fører til den afsluttende eksamen som Master of Engineering in Energy and Environmental Management (Industrial Engineering). Denne grad giver indehaveren ret til den professionelle titel "Wirtschaftsingenieurin" eller "Wirtschaftsingenieur", som er juridisk beskyttet i Tyskland. 

Programmet kvalificerer dimittenderne til at arbejde i nøglepositioner i energiindustrien, det offentlige, Ngo'er og internationale organisationer. Under hensyntagen til de forskellige situationer og de specifikke mål med vedvarende udvikling i industrialiserede og udviklingslande tilbyder programmet to specialiseringsgrene: "Energy and Environmental Management in Industrialised Countries" og "Energy and Environmental Management in Developing Countries". Begge specialer tilbyder en grundig træning i energi- og miljøøkonomi, energiteknologi og energimanagement.

Info og støtte

Info og støtte

Praktik

Tag til udlandet

 • Du kan finde alle informationer om at tage til udlandet på denne website.

Yderligere links

 • AStA (Allgemeiner StudierendenAusschuss - det almene udvalg for studerende)

Ansøgning

Ansøgning

Vil du gerne ansøge?

Du kan finde alle informationer om ansøgning, optagelse og krav på denne website.