EUM (Energi- og Miljømanagement) i industrilande (M.Eng.)

Bemærk: Fra september 2017 vil nye semesterferier gælde for hele det Europa-Universität. - Læs mere! (på tysk)

Flyer

Flyer

 • Grad: Master of Engineering

 • Studieområder:

  • Teknik og økonomividenskaber
  • Energi- og miljøteknik
  • Energiøkonomi og energi- og miljømanagement
  • Regenerative energikilder og rationel energiudnyttelse

 • Studieledelse: Prof. Dr. Olav Hohmeyer
 • Normal studietid: 3 semestre
 • Sprog: normalt engelsk
 • Studiestart: hvert SoSe
 • Adgangsbegrænsning: NC fastsættes på ny ved hver ansøgningstermin 

Profil

Profil

Målet med dette Master-studieforløb er at formidle de nødvendige kundskaber og kompetencer, der er nødvendige for en selvstændig erkendelse og analyse af problemer på energi- og miljøområdet, for udvikling af selvstændige organisatoriske og tekniske løsninger på disse problemer og for en succesfuld omsætning af disse udviklede problemløsninger i salgbare produkter og ydelser.Temaet for studiet er derudover de påkrævede kundskaber og den nødvendige forståelse for indordningen af disse problemer og løsningstiltag i den samfundsmæssige, politiske og juridiske kontekst.

Struktur

Uddybelse

Struktur

Følgende kvalifikationer formidles hhv. uddybes:

Overordnede kvalifikationer

·      Problemløsningsevne

·      Evnen til at handle målrettet og med succes

·      Evnen til livslang selvstændig læring

Viden på relevante områder

·      Grundlæggende viden (som regel tema for Bachelor-studiet)

·      Fagspecifik fordybelsesviden

·      Fordybelsesviden på tværs af fagene

Faglige nøglekvalifikationer

·      Økonomisk kompetence

·      Teknisk kompetence

·      Økologisk kompetence

·      Juridisk kompetence

·      Politisk kompetence

·      International kompetence

·      Interkulturel kompetence

·      Metodisk kompetence

Personlige nøglekvalifikationer

·      Samfundsmæssig og etisk ansvarsbevidsthed

·      Evnen til selvorganisation

·      Evnen til projektorganisation

·      Evnen til konstruktiv omgang med kritik

·      Evnen til at løse konflikter

·      Evnen til at tænke på tværs af fagene

·      Strategisk handlingskompetence

·      Evnen til at tænke forretningsmæssigt

·      Evnen til interdisciplinær kommunikation

·      Evnen til at tænke analytisk

·      Teamkompetence

Beskæftigelsesperspektiver

Beskæftigelsesperspektiver

Grundet de særlige forandringer på energimarkederne og den tiltagende betydning af at dæmme op for den antropogene drivhuseffekt er der for tiden en stærk efterspørgsel efter økonomiingeniører med speciel orientering mod problemer inden for energi- og miljømanagement. For det første stiller løsningen af grundlæggende miljøproblemer på dette område virksomheder, stat og samfund over for nye store opgaver. For det andet fører liberaliseringen af markederne for netforbundne energibærere til helt nye udfordringer til virksomheder inden for energiøkonomi og til nye chancer for store virksomheder i fremskaffelsen af energi.

Dimittender fra energi- og miljømanagement-studieforløbene arbejder for

 • energiforsyningsvirksomheder i alle størrelser på områderne strategisk planlægning, kraftværks- og netplanlægning, dispatch, anvendelse af regenerative energibærere, prognose for intermitterende energikilder, belastningsprognose, strømhandel, risikomanagement, energiydelser og contracting, handel med emissionscertifikater, miljømanagement, miljøpolitik
 • producenter af energiteknologier på områderne strategisk planlægning, udvikling og markedsføring af nye produkter, projektmanagement, teknisk-økonomisk markedsanalyse, miljømanagement
 • forsyningsvirksomheder og ingeniørbureauer inden for energi- og miljø på områderne projektudvikling, contracting, strømhandel, emissionscertifikathandel, miljømanagement
 • store produktionsvirksomheder på områderne energimanagement, strømhandel og køb af energibærere, risikomanagement inden for energiområdet, handel med emissionscertifikater, miljømanagement, miljøpolitik
 • forskningsinstitutioner inden for energi- og miljøsystemforskning på områderne udvikling af bæredygtige energisystemer, anvendelse af regenerative energibærere, muligheder for effektivitetsøgning ved energiudbud- og efterspørgsel, muligheder for carbonudvinding og opbevaring, udvikling af nye energisystemer på brintbasis
 • myndigheder og ministerier inden for områderne regulering af liberaliserede energimarkeder, udvikling af nye mere effektive foranstaltninger inden for energi- og miljøpolitikken, overvågning af gennemførelsen af energi- og miljøpolitiske foranstaltninger
 • organisationer inden for energi- og miljøområdet især inden for udviklingen og gennemførelsen af energi- og miljøpolitiske strategier og politikker.

Erfaringerne med dimittenderne på det hidtidige diplom-studieforløb viser, at disse har meget gode chancer for beskæftigelse.

Info og støtte

Info og støtte

Praktik

Tag til udlandet

 • Du kan finde alle informationer om at tage til udlandet på denne website.

Yderligere links

 • AStA (Allgemeiner StudierendenAusschuss - det almene udvalg for studerende)

 

 

Ansøgning

Ansøgning

Vil du gerne ansøge?

Alle informationer om online-ansøgningsproceduren finder du her!