socialrådgivning

psykologisk rådgivning

Studenterværket Slesvig-Holsten

Studenterværket Slesvig-Holsten støtter de studerende ved tilbuddene Mensa (lækker mad til billige priser), kollegier (billig bolig lige ved Campus) og BAföG (rådgivning samt bearbejdning af BAföG-ansøgninger).

Men derudover tager studenterværket sig af at støtte de studerende i deres studium på stedet, blandt andet gennem psykologiske og sociale rådgivningskontorer, daginstitutioner eller med studieafslutnings- og brobygningskreditter (alt dette finder du under stikordet: Socialt).

Hos os finder du studenterværkets rådgivningskontorer på 1. etage i Mensa/kantinen. BAföG-rådgivningen finder sted på Eckernförder Landstraße 65 i Telekom-bygningen.

 

 

Informationer om socialrådgivning

Kort beskrivelse:

Åbent rådgivningstilbud ved personlige, sociale og økonomiske spørgsmål - især også informationer om arbejde, sociale ydelser, sygeforsikring, tildeling af tilskud og kortfristede lån.

Finansiering

Hvad er muligt, hvad er meningsfuldt, hvad er realistisk under hensyntagen til den konkrete studiesituation og de personlige forhold?

  • BAföG-grundinformationer
  • Sociale ydelser (SGB II, boligtilskud, børnetilskud)
  • Sygeforsikring (forsikringsformer)
  • Arbejde (beskæftigelsesformer, studentermedhjælperregler, arbejdsret, afgifter)
  • Kreditter, lån
  • Stipendier
  • Forældreunderhold

Særlige studiesituationer

 • Studium med barn (finansieringsmuligheder),
 • Studium med handicap eller kronisk sygdom

Informationer om psykologisk rådgivning

Kort beskrivelse:

Psykologisk hjælp og støtte ved indlæringsproblemer, eksamensangst, pysko-sociale problemer, psykosomatiske forstyrrelser osv.

Rådgivning ved personligheds-, partnerskabs- og præstationsproblemer som f.eks.

 • arbejdsproblemer,
 • studiekonflikter,
 • eksamensangst, men også ved
 • selvværdsproblemer,
 • kontaktproblemer,
 • seksuelle problemer og
 • psykosomatiske forstyrrelser