Studenternes egenadministration

Inden for rammerne af de studerendes egenadministration (indirekte eller direkte) vælger de studerende deres egne repræsentanter, især til:

De studerendes parlament (StuPa)

StuPa er det centrale kollegialorgan for studentergruppen og parlament for de studerende på alle fagområder. Det træffer beslutninger om de studerendes anliggender (f.eks. budgettet, semesterbilletten eller vedtægter og forordninger), det vælges for et år og består af 25 medlemmer. Det vælger studentergruppens administrerende udvalg:  AStA.

Det almene studenterudvalg (AStA) (HG 056)

AStA er det kollegiale ledelsesorgan og, med fuldmagt fra StuPa, handlende organ for de studerendes almene interesserepræsentation. Det vælges for et år af StuPa, administrerer studentergruppens anliggender og repræsenterer den udadtil. Det består af referater og daglig ledelse (f.eks. universitetspolitik, det sociale, kultur, sport).

Finansieringen af arbejdet sker via semesterbidraget til studentergruppen, hvis anvendelse StuPa træffer beslutning om ved at vedtage et budget.

 mandag

09.45 - 12.45

 tirsdag

09.45 - 12.45

 onsdag

09.45 - 12.45

 torsdag

09.45 - 12.45

Email: asta-VenligstFjernHerunderStreger-@uni-flensburg.de

Telefon: +49 (0)461 - 805 – 2133

  • Flere Informationer: AStA

De faglige repræsentantskaber

De faglige repræsentantskaber repræsenterer de studerendes interesser på fagområdet. De studerende på de pågældende fagområder vælger hvert år deres kandidater til de faglige repræsentantskaber.

De faglige repræsentantskaber er en vigtig basis for studenternes egenorganisation. De valgte fagrepræsentanter udfører det universitetspolitiske arbejde ved fakultetet hhv. på fagområdet, idet de repræsenterer de studerendes faglige interesser over for docenterne. Derudover hjælper de med studieplanlægningen og problemer med professorerne, tematiserer dårlige forhold og stimulerer kulturen inden for faggruppen.