Hvad vi tilbyder som Central Studievejledning

Vi informerer dig bl.a. om følgende temaer:

 • Studietilbud på Europa-Universität Flensburg: Bachelor- og Masterstudieforløb samt Promotion
 • Opbygning, indhold, krav og kvalifikationsmål for studieforløb, mulige fagkombinationer
 • Grundorientering om erhvervs- og beskæftigelsesområder
 • Almene og faglige studieforudsætninger
 • Ansøgnings- og optagelsesprocedurer
 • Studere uden studentereksamen, gæstestudium, juniorstudium
 • Finansieringsmuligheder (ud over BAföG (tysk lov om studiestøtte), stipendier
 • At bo og leve som studerende i Flensborg
 • evt. målrettet henvisning til det rigtige sted for dine anliggender

Vi vejleder og støtter dig

 • i dine beslutninger … og på vej til din beslutning
 • i dit studievalg og den grundlæggende planlægning af din videre karriere
 • ved din studiestart i 1. semester
 • ved spørgsmål om planlægning og udformning af dit studium (på tværs af fagene)
 • om lærings- og arbejdsteknikker i studiet
 • ved forberedelsen til eksamener, eksamensproblemer
 • i vanskelige studiesituationer
 • i overgangen Bachelor/Master
 • skift af studieforløb, skift af studiefag samt skift af studiested
 • ved studiepause og eventuel studieafbrydelse
 • om at studere med barn

Vi tilbyder dig

Vi glæder os til at høre fra dig!