Finansiering

Hvordan finansierer jeg mit studium?

I 2012 rådede studerende ifølge det tyske studenterværk (20. socialundersøgelse) gennemsnitligt over indkomster på 864 €.

Et studium kan finansieres fra forskellige kilder: Eget arbejde, BAföG, stipendier, tilskud fra forældre/familiemedlemmer samt via studiekreditter. 

Et første overblik over de klassiske finansieringsmuligheder findes for eksempel på det tyske studenterværks sider.
Der nævnes også forskellige besparelsesmuligheder (fritagelse for TV-licens osv.).