Studenterinitiativer

Studenterinitiativer er studentergrupper, der fremmer kontakter mellem de studerende og samtidig forfølger mål både indenfor og udenfor universitetet. På Europa-Universität Flensburgs campus findes der for det meste initiativer på tværs af universitetet:

CampusTheater

På campussen har teatertossede studenter fundet sammen om at dyrke deres interesser. For os er hele verden en scene. Og derfor udvikler vi gennem de mest forskellige ImproSessions og spillesituationer en teaterkollage, der står under et fælles motto. 

Konceptuelt støttes vi af Europa-Universität Flensburgs afdeling "Fremstillende spil".

I sommersemester 2014 mødes vi hver uge:
om mandagen fra kl. 16.00 og om fredagen fra kl. 14.00.
Kig gerne forbi, hvis du har lyst!

Planlagte datoer for opførsler er 04.07 og 07.07.2014

 

Kontakt: 

E-Mail: campustheater-VenligstFjernHerunderStreger-@gmx.de

Econautic

Foreningen econautic e.V. blev grundlagt i 2005 af 10 engagerede studenter på Faghøjskolen Flensburg. Som den nordligste studentervirksomhedsrådgivning ser econautic e.V. sig som bindeled mellem studenter og virksomheder i region Flensborg. Foreningens højeste mål er at fremme og udbygge videnstransfer mellem videnskab og erhvervsliv i regionen på den ene side og formidlingen og kontinuerlig optimering af de deltagende econauters rådgivningsydelser på den anden side. 

Projektarbejdet gør det muligt for de deltagende studenter at knytte kontakter til forretningsverdenen og til ledelsespersonligheder allerede under studiet. Endvidere kan Soft-Skills og præsentationsfærdigheder læres og forbedres; dette gøres muligt ikke alene gennem projektarbejdet, men også ved gratis kurser og workshops.

Foreningen econautic e.V. tilbyder studerende ved Europa-Universität og Faghøjskolen Flensburg chancen for at omsætte de tilegnede teoretiske kundskaber fra studiet til praksis gennem spændende projekter.

Kontakt:

Website: www.econautic-ev.de

E-Mail: info-VenligstFjernHerunderStreger-@econautic-ev.de

Facebook: www.facebook.com/econautic

OstseeMUN

MUN-foreningen på Europa-Universität Flensburg e.V. er en debatklub, der organiserer seminarer og diskussioner om og omkring temaet "Forenede Nationer" på Flensburger Campus. 

Foreningen er desuden arrangøren af den verdensomspændende eneste grænseoverskridende model United Nations Konference- ØstersøMUN. Denne finder sted hvert efterår på Europa-Universität Flensburgs campus og Alsion-Campus på Syddansk Universitet. Den 4-dage lange konference simulerer arbejdet i de Forenede Nationers og den Europæiske Unions institutioner. Dette sker ved formelle møder og afstemninger over resolutioner og direktiver, hvis tema diskuteres udførligt. Derudover tilbydes hver dag et aftenprogram, hvor deltagerne bedre kan lære hinanden at kende. 

Vores arrangementer finder udelukkende sted på engelsk. Dit engelsk behøver ikke at være perfekt, men du må ikke være bange for at tale engelsk!

Kontakt:

E-Mail: munflensburg-VenligstFjernHerunderStreger-@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/OstseeMUN

ROCK YOUR LIFE! Flensburg e.V.

Tur til Regio-Summit i januar 2014

Vi kvalificerer studerende som mentorer, der frivilligt ledsager elever fra socialt, økonomisk eller familiemæssigt belastede forhold på deres vej til erhvervslivet. 

Målet for det 2-årige mentorforhold er at støtte eleverne i at udfolde deres individuelle potentiale, styrke dem i deres kompetencer, talenter og visioner samt udvide deres perspektiver. 

Endnu en mulighed for at engagere sig tilbydes af Orga-Teamet med en stor båndbredde af opgaveområder som finanser, public relations & marketing, fundraising osv.

For de studerende betyder aktiviteten hos ROCK YOUR LIFE! ikke alene engagement i større social bevægelighed og retfærdige uddannelsesmuligheder, men også tilegnelsen af praktiske kompetencer for deres egen indgang til erhvervslivet.

ROCK YOUR LIFE!