Phänomenta

"Phänomenta" er en særlig institution på universitetet. Administrativt er den et selvstændigt institut på universitetet, afdelingen for fysik og den didaktik og historie1 følger Phänomenta i videnskabeligt henseende. 

I egne lokaler i Flensborgs indre by tiltrækker Phänomenta med et areal på 3.000 kvm børn og unge med en mængde interaktive stationer, der indbyder til eksperimentering. Formålet med Phänomenta er at give plads til nysgerrigheden og vise, hvordan naturvidenskabelig-tekniske fænomener kan gøres tilgængelige. Under besøget hos Phänomenta kan det at beskæftige sig med naturvidenskabelige og tekniske temaer opfattes som sjove oplevelser - og de selvoplevede erfaringer og erkendelser kan i sig selv blive til samtaleemner. "Dværg-Phänomena" i samme bygning er konciperet til børn fra 3 til 6 år. 

Phänomenta er til stor nytte for læreruddannelsen ikke kun i de naturvidenskabelige og tekniske fag. Her står der et stort pædagogisk praksisfelt til rådighed for de studerende, hvor forskellige projekter kan afprøves og omsættes effektivt og offentligt. Derudover arbejder de studerende regelmæssigt i Phänomenta under studiet og støtter de besøgende ved eksperimentstationerne. Således har de en beskæftigelsesmulighed til rådighed, som står i direkte sammenhæng med deres professionsmål.