Opbygningen af lærerstudiet for lærerembedet på specialskoler

Den samlede uddannelse målrettet mod lærerembedet på specialskoler omfatter: 

  • 6 semestre B.A. Uddannelsesvidenskaber i 2 fag i henhold til bestemte fagkombinationsforskrifter og delstudieforløbet Pædagogik plus

    4 semestre Master of Education-studieforløb til specialskoler plus Forberedelsestjeneste