Opbygningen af lærerstudiet for lærerembedet på enhedsskoler

Den samlede uddannelse målrettet mod lærerembedet på enhedsskoler omfatter: