Efter- og videreuddannelse

EULE (Institution for undervisningsudvikling, læringskultur og evaluering) har et omfangsrigt efter- og videreuddannelsestilbud til lærerstuderende og lærere. Som fælles institution for IQSH og Europa-Universität Flensburg knytter EULE således læreruddannelsens faser sammen for at udvikle skræddersyede formater til støtte for lærere eller skoleteams. Gennem netværkssamarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i regionen kan skolemæssige udviklingsprocesser understøttes.  

 

I samarbejde med Europa-Universität Flensburgs Center for videnskabelig videreuddannelse (ZWW) udvikler ZfL derudover videreuddannelsesforløb til pædagogiske fagpersoner og universitetsdidaktiske kvalificeringstilbud.  

 

Dertil byder EULE på et bibliotek med faglitteratur, skolebøger og undervisningsmateriale, som kan lånes af studerende og lærere.