Forskningsfokus

For et lille universitet som Europa-Universität Flensburg er det nødvendigt, at fokus ligger på nogle få punkter for at kunne samle midlerne og garantere adskillige forskernes medvirken i hvert punkt og derved afdække større, sammenhængende temakomplekser med den nødvendige bredde og dybde. De eksisterende temaer, der fokuseres på i uddannelsesvidenskaberne, økonomividenskaberne og den vedvarende udvikling vil blive udvidet; endnu mere fokus på området interdisciplinære Europastudier vil blive føjet dertil. Det er ikke altid muligt at afgrænse forskningens fokuspunkter fra hinanden. Networking for gensidig berigelse er ønsket og vil blive fremmet. Inden for fokusområderne er det dog nødvendigt med yderligere fokusering, der skal understøttes gennem de forskningsaktive centrer samt gennem forskningsnetværkerne inden for områderne "skole - undervisning - uddannelse - socialisering" og "interdisciplinære Europastudier". I detaljer skal forskningstyngdepunkterne videreudvikles som følger:

Uddannelsesvidenskaber

Uddannelsesforskningen er Europa-Universität Flensburgs vigtigste centrale forskningsopgave.  Udannelsesforskningen skal især forceres gennem Centret for Læreruddannelse (ZfL) og det tværfaglige integrative forskningsnetværk "Skole - Undervisning - Uddannelse - Socialisering".  Undervisningsrelevante temaer såsom uddannelse på læringssteder uden for skolen vil spille en væsentlig rolle. Til koordinering af aktiviteterne og til formidlingen af støttebehovet fra universitetsledelsens og administrations side vil der blive organiseret regelmæssige workshops i forskningsnetværket. Målet på mellem sigt er videreudviklingen af netværket til et center for uddannelsesforskning. Ved nyudnævnelser og anskaffelsen og besættelsen af kommende stillinger inden for lærerembedsfagene vil der blive lagt stor vægt på relevante forskningspræstationer og -perspektiver.

Interdisciplinære Europastudier

Et forskningscenter for interdisciplinære Europastudier er under etablering. Forskningscentret skal integrere og eventuelt syntetisere forskningstiltag fra områderne kulturvidenskaber, humaniora og samfundsvidenskaber, medievidenskaber samt økonomividenskaber.

 

 

 

 

Økonomividenskaber

De velkendte fokusområder inden for områderne strategi og organisation i konteksten Organisational Behaviour, Middelklasse og Entrepreneurship, uddannelsesøkonomisk forskning, Europa/globalisering og arbejdsmarked/diversitet/retfærdighed samt de dermed forbundne netværker inden for og uden for universitet understøttes fortsat. De allerede eksisterende kooperationer med de danske partneruniversiteter inden for undervisning skal uddybes perspektivistisk, også inden for forskningsområdet.

Miljøvidenskab /vedvarende udvikling

Miljøvidenskaben med fokus på vedvarende udvikling inklusive uddannelsen for vedvarende udvikling (BNE = Bildung für Nachhaltige Entwicklung) danner allerede nu et tværsnitstema for flere institutter og centrer på Europa-Universität Flensburg, især for det Interdisciplinære Institut for miljø-, social- og humanvidenskaber, Instituttet for matematisk, naturvidenskabelig og teknisk uddannelse, ZNES (Zentrum für nachhaltige Energiesysteme = center for vedvarende energisystemer) og NEC (Norbert Elias Center).  I lyset af dette områdes store samfundsmæssige relevans og de allerede eksisterende styrker skal disse fokusområder udbygges videre. Støtte vil især gå til den sammen med Faghøjskolen Flensburg planlagte udbygning af ZNES til International Center for Sustainable Energy and Climate Systems (ISEC), der vil beskæftige sig med forskningen, udviklingen, anvendelsen og formidlingen af anvendelsesmodne koncepter og tekniske løsninger for en varig klimabeskyttelse og en hundredprocent regenerativ energiforsyning.

Din kontaktperson

Vicepræsident for forskning og videnstransfer