Forskningscentre

Europa-Universität Flensburg støtter dannelsen af forskningscentre. Målsætningen for disse sammenslutninger er først og fremmest at skærpe forskningsprofilen på Europa-Universität Flensburg, at øge chancerne for succesfuld fund-raising fra tredjepart og fremme universitetets profildannelse.  Professorer og videnskabelige medarbejdere kan være medlem af flere forskningscentre, tilhørsforholdet til et institut er ikke berørt af medvirken ved et forskningscenter.

Forskningscentre, der drives fælles med Faghøjskolen Flensburg:

Centrale videnskabelige institutioner

Derudover er der for tiden etableret følgende forskningsinstitutioner på Europa-Universität Flensburg som centrale videnskabelige institutioner:

Andre centre på EUF

Her finder du et overblik over alle centre på EUF.