Din kontaktperson

Vicepræsident for forskning og videnstransfer

Forskning ved Europa-Universitet Flensborg

Forskningen ved Europa-Universitet Flensborg koncentreres om hovedpunkterne uddannelse, økonomiske videnskaber, miljøvidenskaber med et fokus på det interdisciplinære område, bæredygtig udvikling og interdisciplinære Europastudier. Ved siden af enkelte aktørers specielle forskningsaktiviteter fremviser forskningen på Europa-Universitet Flensborg en forholdsvis høj grad af netværkssamarbejde såvel inden for som over institutsniveauet.  Forskningens netværkssamarbejde og fokusering understøttes ved forskningsstærke kompetencecentre.