Universitet i tal

Studerende

Personale

Finanser

5.867 Studerende til ViSe 15/16 82 Professorater 25,9 Samlede udgifter 2015
70,9% - deraf kvindelige 7 Juniorprofessorater 3,8 Tredjemidlerudgifter
29,1% - deraf mandlige 304 Videnskabeligt (mellembygning) 25,2 Samlede udgifter 2014
6,2% -udenlandske studerende 165 Ikke-videnskabeligt personale 3,3 Tredjemidlerudgifter
2.946 B.A. Formidlingsvidenskaber 1 Under uddannelse
554 M.Ed. for lærerembede på grundskole  163 Undervisere
409 B.A. International Management
280 M.A. International Management Studies
 

Studerende - pr. november 2018 | personale - pr. november 2018, henvisning: oplysningerne om videnskabeligt og ikke-videnskabeligt personale henviser til antallet af, ikke pladserne. | Finanser - pr. February 2016, tal i mio. euro

Studierendenstatistik