Universitet i tal

Studerende

Personale

Finanser

5.942 Studerende til ViSe 19/20 76 Professorater 44,4 Samlede udgifter 2020
70,9% - deraf kvindelige 7 Juniorprofessorater 3,5 Tredjemidlerudgifter
29,1% - deraf mandlige 332 Videnskabeligt (mellembygning) 39,3 Samlede udgifter 2019
6,7% -udenlandske studerende 182 Ikke-videnskabeligt personale 3,9 Tredjemidlerudgifter
3.088 B.A. Formidlingsvidenskaber 1 Under uddannelse
556 M.Ed. for lærerembede på grundskole  72 Undervisere
365 B.A. International Management
254 M.A. International Management Studies
 

Studerende - pr. oktober 2019 | personale - pr. oktober 2020, henvisning: oplysningerne om videnskabeligt og ikke-videnskabeligt personale henviser til antallet af, ikke pladserne. | Finanser - pr. February 2020, tal i mio. euro

Studierendenstatistik