Universitet i tal

Studerende

Personale

Finanser

5.162 Studerende til ViSe 15/16 74 Professorater 25,9 Samlede udgifter 2014
70% - deraf kvindelige 8 Juniorprofessorater 3,8 Tredjemidlerudgifter
30% - deraf mandlige 250 Videnskabeligt (mellembygning) 25,2 Samlede udgifter 2013
7% -udenlandske studerende 124 Ikke-videnskabeligt personale 3,3 Tredjemidlerudgifter
2.056 B.A. Formidlingsvidenskaber 2 Under uddannelse
604 B.A. International Management
135 Undervisere
444 M.Ed. for lærerembede på grundskole
300 M.A. International Management Studies