Centre på Europa-Universität Flensburg

Universität Flensburg tilstræber at skærpe sin profil i forskning yderligere. I denne forbindelse drives tre forskningscentre indtil nu sammen med Faghøjskolen Flensburg. Endvidere er der etableret to forskningscentre som centrale videnskabelige institutioner.

Endelig råder universitetet over en række centrale institutioner med overvejende servicefunktion.

Forskningscentre

Europa-Universität Flensburg støtter dannelsen af forskningscentre. Målsætningen for disse sammenslutninger er først og fremmest at skærpe forskningsprofilen på Europa-Universität Flensburg, at øge chancerne for succesfuld fund-raising fra tredjepart og fremme universitetets profildannelse.  Professorer og videnskabelige medarbejdere kan være medlem af flere forskningscentre, tilhørsforholdet til et institut er ikke berørt af medvirken ved et forskningscenter.

Forskningscentre, der drives fælles med Faghøjskolen Flensburg:

Forskningscentre støttet i samarbejde med Flensburg University of Applied Sciences

Sammen med Flensburg University of Applied Sciences er det europæiske universitet involveret i opstart og SMV-forskning (DWJZ) og i forskning i bæredygtige energisystemer (ZNES):

Centrale videnskabelige institutioner

Derudover er der for tiden etableret følgende forskningsinstitutioner på Europa-Universität Flensburg som centrale videnskabelige institutioner:

Centret for Læreruddannelse

Centret for Læreruddannelsen varetager især opgaverne i konceptuel udformning og koordinationen af lærerstudiets skolepraktiske dele samt fremme af skole-, undervisnings- og læreruddannelsesforskningen og repræsenterer Europa-Universität Flensburgs læreruddannelse i regionale, nationale og internationale fagsammenhænge. Desuden er ZfL ansvarlig for delstudieforløbet på området "Uddannelse og Pædagogik."

Centrale institutioner med overvejende servicefunktion

Endelig råder universitetet over en række centrale institutioner med overvejende servicefunktion.  Heriblandt tælles: