Kultur-Sprache-Medien (M.A.)

Hovedfakta

Hovedfakta

 • Akademisk kvalifikation: Master of Arts (M.A.)
 • Kursusindhold:
  • Litteratur
  • Lingvistik
  • Kulturelle studier
  • Mediestudier
  • Kunst & Visuel Kultur
  • Business studies
 • Institutter: Institut für Sprache, Literatur und Medien - KSM
 • Studieledelse: Dr. Sibylle Machat 
 • Normal studietid: 4 semestre, 120 CP
 • Undervisningssprog: Undervisningen på alle obligatoriske kurser og de fleste valgfrie kurser foregår på engelsk eller tysk (nogle valgfrie kurser kan evt. tilbydes på dansk og minoritetssprog)
 • Studiestart: kun vintersemester
 • Adgangsbegrænsninger (maks.) / numerus clausus:

Profil

Profil

KSM-konceptet har været effektivt i Tyskland og Danmark som et vellykket, fælles studieprogram siden 1997 med tilbud om fælles afslutningseksamener på BA-, Diplom- og MA-niveauer. Programmet har gjort det muligt for over 400 EU- og internationale studerende at fuldføre deres første eller anden afslutningseksamen. I 2005 dannede institutterne for engelsk, tysk, dansk og humaniora ved Europa-Universität Flensburg KSM-researchgruppen med det formål at tilbyde et friskt, interdisciplinært kandidatprogram på det nye campus (2002) på Europa-Universität Flensburg, Tysklan

Program

Toårigt, fuldtids kandidatstudium gennem seminarer, foredrag, projekt, præsentation og eksaminering (ECTS: 120 credits). KSM-Mastergraderne fokuserer på studiet af kulturel modernitet i sprog og litteratur samt kultur, kunst, tekstiler, medier og business studies ved grænsefladerne Østersø-, Nordsø- og Nordatlanterhavszonerne. Credits opnås ved research-orienteret kandidatstudier af kulturen, litteraturen, sprog og visuelle medier (kunstarter, mode, film) i tysk-, skandinavisk- og engelsktalende Atlanterhavslande. KSM tilbyder det eneste kandidat-studieprogram i Europa med denne research-konstellation.

Praktikophold & praktikantpladser

Én praktikperiode i udlandet på min. 12 uger i sommerpausen (eller to praktikperioder på i alt 5 uger hver, hvoraf den ene skal gennemføres i udlandet:  afhængig af KSM- Eksamensrådsregler).

Struktur

Struktur - forklaring

Programmet tilbyder 6 discipliner: kultur, litteratur, sprog, medier, kunst/tekstiler og business studies i 1. semester. Studiemuligheder i discipliner og valgmuligheder for progressiv specialisering tilbydes fra 2. semester og fremefter, hvilket gør det muligt for studerende at vælge mellem generaliststudier eller øget specialisering.

De første 3 studiesemestre er struktureret fortløbende med tematiske komplekser på tværs af de hoveddiscipliner, der tilbydes af KSM:

1. semester: ‘Interkulturalitet’,
2. semester: ‘Kontakt og konflikt’,
3. semester: ‘Selv og andethed.
En obligatorisk arbejdspraktik gennemføres i denne studieperiode, hvor der kræves forskellige typer forberedelse. 

4. semester kræver en præsentation fra den studerende, regulær workshop- eller kollokviumsdeltagelse og original research, superviseret individuelt ved to ansatte førende til et M.A.-speciale.

Anbefalet Studieforløb

Klik for større billede
Klik for større billede

I modul 2 og 3 har de studerende mulighed for at skabe et fokus (dvs. at deltage i to kurser i en disciplin og fravælge en anden disciplin). Her finder du to diagrammer, der viser det anbefalede studieforløb, et med fokus på en disciplin, et med en generalistisk orientering.

Professionelle muligheder - resultater

Resultater

Studerende, der gennemfører det primært research-orienterede program med succes, vil opnå forståelse for nordeuropæisk og transatlantisk modernitet; kulturelle skæringspunkter i den skandinavisk-, tysk- og engelsktalende verden; kendskab til rækkevidden af teoretiske ideer, traditioner og bevægelser, der informerer disse områder; en grundlæggende indføring i forskningsmetoderne og praksis i kulturelle, litterære, lingvistiske og visuelle mediestudier; samt både professionel og tværkulturel erfaring via en praktikpladsperiode i udlandet, f.eks. i kultursektoren.

Professionelle muligheder

KSM-dimittender arbejder i dag i Tyskland, Schweiz, Skandinavien, Storbritannien og Irland, USA og Central Østeuropa. Udstationeringerne har været i bureauerne ved det Europæiske Fællesskab og andre internationale organisationer, ved statslige og ikke-statslige organisationer, ved europæiske og amerikanske universiteter som docenter, undervisere og koordinatorer, i internationale velgørenhedsorganisationer, fagforeninger, undervisning, forlagsbranchen, reklamebranchen og projektmanagement samt i kultur- og servicesektorerne i Tyskland og Skandinavien.

Doktorat

En doktorafhandling under individuel supervision kan udføres efter vellykket gennemførelse af M.A.

Info og støtte

Info og støtte

Praktik

Tag til udlandet

 • Du kan finde alle informationer om at tage til udlandet på denne website.

Yderligere links

AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss - det almene udvalg for studerende)

Ansøgning

Vil du gerne ansøge?

Du kan finde alle informationer om ansøgning, optagelse og krav på denne website.