Kolofon

Oplysninger i henhold til § 5 TMG

Europa-Universitet Flensborg
Auf dem Campus 1
24943 Flensburg
Telefon: +49 461 805 02
Fax: +49 461 805 2144
E-Mail: praesidium-VenligstFjernHerunderStreger-@uni-flensburg.de
Internet: http://www.uni-flensburg.de

Juridisk repræsentation

Europa-Universitet Flensborg er en offentligretlig korporation. Det repræsenteres juridisk ved Præsidiet:

 • Prof. Dr. Werner Reinhart (Præsident)
 • Prof. Dr. Ulrich Glassmann (Vicepræsident for Europa og internationale anliggender)
 • Prof. Dr. Peter Heering (Vicepræsident for forskning)
 • Prof. Dr. Iulia-Karin Patrut (Vicepræsident for studium og undervisning)
 • Stephanie Brady (Kansler)

Ansvarlige opsynsmyndigheder

Ministry of Education, Science and Cultural Affairs

Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel
Telefon: +49 431 988 0
Telefax: +49 431 988 5815

Momsnummer

DE 15 34 11 324

Ansvarshavende i presselovens forstand

Præsidiet

Ansvarshavende for indhold (i henhold til § 55 afs. 2 RStV)

Prof. Dr. Werner Reinhart, Præsident (tel.: +49 461 805 2800)

Koordination og teknisk varetagelse (webmaster)

Christian Berger (Tel.: +49 461 805 2445)

Design og teknisk realisering

Logo der Agentur intera

Intera Gesellschaft für Softwareentwicklung mbH
Rodenbacher Chaussee 6
63457 Hanau
Tyskland

Telefon: +49 6181 9454400
E-Mail: info-VenligstFjernHerunderStreger-@intera.de
Internet: http://www.intera.de

Ansvarshenvisninger og databeskyttelse

 1. Onlinetilbuddets indhold
  Trods omhyggelig indholdsmæssig kontrol påtager vi os intet ansvar for de til disposition stillede informationers aktualitet, korrekthed eller fuldstændighed.

  Alle tilbud er uforpligtende. Vi forbeholder os retten til at ændre eller supplere dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel.
 2. Henvisninger og links
  Trods omhyggelig indholdsmæssig kontrol påtager vi os intet ansvar for indholdet i eksterne links. Det er udelukkende ejerne af de linkede sider, der er ansvarlige for indholdet i disse.
 3. Ophavs- og identifikationsret
  Copyright for offentliggjorte, egne fremstillede grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster forbliver alene hos os, hhv. sidernes respektive forfattere.

  Mangfoldiggørelse eller anvendelse af sådanne genstande i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatternes udtrykkelige samtykke.

  Undtaget heraf er de officielle pressemeddelelser fra presseafdelingen og de dér til medierne opsatte illustrationer: Disse meddelelser bør anvendes og mangfoldiggøres i stort antal.
 4. Databeskyttelse
  Såfremt der inden for internettilbuddet findes mulighed for at indtaste personlige eller erhvervsmæssige data (e-mail-adresser, navne, adresser), sker opgivelsen af disse data udelukkende på frivillig basis fra brugerens side. 
 5. Piwik Webanalyse-Software
  Websitet benytter Piwik, en Open-Source-Software til webanalyse. Piwik anvender såkaldte "Cookies", det vil sige små tekstfiler, der lagres på din computer og muliggør en analyse af din brug af websitet. 

  Oplysningerne, som samles i cookien omkring din brug af dette website, lagres udelukkende på en server på Europa-Universitet Flensborg (serveren er beliggende i Flensborg, Tyskland).

  De oplysninger, der indsamles af Piwik, hjælper Europa-Universitet Flensborg med analysen af dets internettilbud. Således formidles oplysninger om, hvilke enkeltsider er meget frekventeret samt hvilke sider er mindre frekventeret. På denne måde hjælper du højskolen med at optimere dens webtilbud, således at de vigtige informationer også ankommer hos adressaterne - website-brugerne.

  De registrerede data lagres fuldstændigt anonymiseret og det er umuligt at finde frem til din identitet eller andre personlige informationer. Der videregives absolut ingen data til tredjeperson.

  Ved anvendelsen af webanalyse-software Piwik følger Europa-Universitet Flensborg retningslinjerne fra henvisninger og anbefalinger fra det Uafhængige Delstatscenter for databeskyttelse i Slesvig-Holsten (ULD). 

  Ønsker du alligevel at gøre indsigelse mod den anonymiserede registrering af dine website-besøg, er dette meget enkelt at gøre. Klik venligst
  her.