Det Internationale Center

Det Internationale Center (International Office og fremmedsprogscenter) støtter den vedvarende professionelle internationalisering af Europa-Universität Flensburg. Til opgaverne hører

  • koordineringen, forberedelsen og gennemførelsen af udlandssamarbejder
  • udvekslingen af studerende
  • tilbud på sprogkurser og interkulturelle kurser
  • international marketing og
  • foranstaltninger for Internationalisation at Home, især integrationen af udenlandske studerende.