Partneruniversiteter

Europa-Universität Flensburg har samarbejdsaftaler med mange partneruniversiteter i hele verden, hvor der årligt står et bestemt antal studiepladser til rådighed for studerende fra Flensborg. Samarbejdet finder sted dels mere på institutionsniveau, dels omfatter det hele universitetet med forskellige studieforløb.

Et studium ved et partneruniversitet har følgende fordele for studerende fra Flensborg:

  • Der er ingen studiegebyr. Det Internationale Center koordinerer ansøgningsproceduren og skaber kontakten med partneruniversitetet
  • Den akademiske anerkendelse sikres gennem indgåelsen af aftaler (Learning Agreements) mellem de vejledende universiteter
  • Gæsteuniversitetet støtter ved søgning efter logi, valg af studie- og sprogprogrammet samt ved administrative anliggender

Oversigt over partneruniversiteter