Mobilitet for undervisningsformål (STA)

Erasmus+ støtter gæstedocenturer ved europæiske partneruniversiteter, der har en gyldig Erasmus Charta for højere læreanstalter (ECHE). Gæstedocenter skal styrke gæsteuniversitetets europæiske dimension under deres ophold, supplere dets undervisningstilbud og formidle deres faglige viden til studerende, der ikke vil eller kan studere i udlandet. 

I denne forbindelse bør udviklingen af fælles studieprogrammer for partneruniversiteterne og ligeledes udvekslingen af undervisningsindhold og -metoder alt efter mulighed spille en rolle.
Også personale fra udenlandske virksomheder og organisationer kan indbydes til at undervise på tyske højre læreanstalter.

Hvem kan modtage støtte?

 • Professorer og docenter med et kontraktmæssigt forhold til universitetet
 • Docenter uden vederlag
 • Undervisere med arbejdsaftaler
 • Pensionerede professorer og pensionerede undervisere
 • Videnskabelige medarbejdere
 • Udenlandske virksomhedspersonale

 

 

Hvad kan støttes?

Gæsteunderviserophold med mindst 8 undervisningstimer pr. ophold hhv. uge. Opholdets varighed ligger mellem 2 dage og 2 måneder.

Hvordan støttes der?

 • Stykomkostninger for rejsen, gradueret efter afstand
 • Stykomkostninger for opholdet pr. dag, gradueret efter målland
 • Særtilskud til støttemodtagere med børn
 • Særtilskud til støttemodtagere med handicap

Hvordan ansøger jeg?

 • Kontakt os!
 • Inden afrejsen aflevér venligst optagelseserklæringen og undervisningsprogrammet (Teaching Assignment) hos det Internationale Center.
 • Tænk også på at ansøge om en tjenesterejse
 • På partneruniversitetet få venligst bekræftigelsen påtegnet og aflevér denne efter tilbagevenden i det Internationale Center sammen med rapporten