Erasmus+ Studium (SMS) - de vigtigste fakta

 • Erasmus-studieprogrammet gælder kun for ét studium ved Europa-Universität Flensburgs partneruniversiteter i Europa.
 • Udlandsstudiet kan løbe over 1 eller 2 semestre, den mindste varighed er 2 måneder. Flerfagsstøtte er mulig: op til 12 måneder i hvert studieafsnit.
 • Ansøgningsproceduren ved gæsteuniversitetet er forenklet og der er ingen studiegebyr.
 • Hjemme- og gæsteuniversitet støtter ved ansøgningsproceduren og organiseringen af opholdet.
 • Gæsteuniversitetet hjælper som regel med at finde logi og tilbyder ERASMUS-studerende et kulturelt og til dels også forberedende sprogkursusprogram.
 • Til anerkendelse af beståede præstationer på partneruniversitetet indgås en individuel Learning Agreement mellem de to universiteter og den studerende, hvor de tilmeldte kurser og kreditpoints (ECTS-points) anføres. ERASMUS-tilskuddet (stipendium) er afhængig af målregionen og beløber sig månedligt op til:
  • 150 €: Bulgarien, Ungarn, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Malta, Slovakiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
  • 210 €: Belgien, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Slovenien, Tjekkiet, Island, Tyrkiet
  • 270 €: Danmark, Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, UK, Liechtenstein, Norge
 • Støtteperioden kan også ansættes kortere af Europa-Universität Flensburg end den faktiske opholdsperiode. 
 • Efter tilbagevenden udstedes en Transcript of Records, der attesterer de beståede kurser og Credits.
 •  

Erasmus+ Praktik (SMP) - de vigtigste fakta

Erasmus+ tilbyder finansiel støtte til praktik for studerende i en gæsteanordning i det europæiske udland (udelukket er EU-institutioner hhv. institutioner, der administrerer EU-programmer samt diplomatiske repræsentationer for de studerendes oprindelseslande. Studerende kan få mellem to og tolv måneders støtte til en obligatorisk praktik eller også en frivillig praktik. 

Programmet tilbyder studerende følgende ydelser:

 • Månedligt tilskud op til 270 - 390 € alt efter målland
 • Støtteperioden kan også ansættes kortere end den faktiske opholdsperiode.
 • EU-praktikaftale mellem universitet, virksomhed og studerende
 • Støtte ved forberedelsen til udlandsopholdet, her er deltagelse i et forberedende ERASMUS-intensivsprogkursus i såkaldte sjældne sprog mulig.
 • Ledsagelseunder praktikopholdet gennem en kontaktperson såvel på hjemmeuniversitet som i virksomheden.
 • Anerkendelse af de i udlandet opnåede præstationer